Kuvituskuva

Arktinen yhteistyö

Arktinen neuvosto on hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, koordinointia ja kanssakäymistä arktisten valtioiden, arktisten alkuperäiskansayhteisöjen ja arktisen alueen muiden asukkaiden kesken. Yhteistyön keskiössä ovat erityisesti kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu arktisella alueella.

Suomi toimi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017-2019. Venäjän jälkeen puheenjohtajuus siirtyi Norjalle toukokuussa 2023. Arktisen neuvoston seitsemän jäsenmaata ilmoittivat kuitenkin maaliskuussa 2022 keskeyttävänsä osallistumisensa neuvoston kokouksiin. On vielä epäselvää, miten neuvoston yhteistyö jatkuu Norjan johdolla.

Teemat, joiden parissa sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee, ovat kuuluneet lähinnä Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän (SDWG) ja sen alaisen ihmisterveyden asian-tuntijaryhmän (AHHEG) aihekokonaisuuksiin. Pääteemoja ovat olleet:

  • sukupuolten tasa-arvo
  • terveysriskit ja monialainen One Health - lähestymistapa (jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveys liittyvät toisiinsa ja ympäristöön)
  • mielenterveys ja itsemurhien ehkäisy

Myös mustan hiilen ja metaanin terveysvaikutukset ovat nousseet arktisen agendan aiheeksi.

Alkuperäiskansojen järjestöillä, jotka ovat neuvoston pysyviä jäseniä (”Permanent Participants”), on kansainvälisesti poikkeuksellisen vahva asema Arktisessa neuvostossa. STM ja Suomi tukevat alkuperäiskansojen vahvaa osallistumista Arktisen neuvoston työhön.

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163196   Sähköpostiosoite: