Arktinen yhteistyö

Terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa neuvosto on keskittynyt neljään teemaan:

  • terveysriskit ja monialainen One Health -käsitys (jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveydet ovat sidoksissa toisiinsa ja ympäristöön)
  • psyykkinen terveys ja itsemurhien ehkäisy
  • sukupuolten välinen tasa-arvo
  • työterveys ja työturvallisuus.

Myös mustan hiilen terveysvaikutukset ovat nousemassa arktisen agendan tärkeäksi aiheeksi.

Nämä kestävän kehityksen kolme erottamatonta pilaria tukevat arktisilla alueilla elävien ihmisten hyvinvointia:

  • taloudellinen,
  • sosiaalinen ja
  • ympäristöä koskeva pilari.

Arktisen neuvoston inhimillinen ulottuvuus koskee terveyttä, vettä, energiaa, infrastruktuuria sekä alkuperäiskansojen kulttuureja ja kieliä, ja näin se omalta osaltaan toteuttaa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita. Suomi tukee myös alkuperäiskansojen vahvaa osallistumista Arktisen neuvoston työhön.

Teemat, joiden parissa sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee, kuuluvat lähinnä Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän (SDWG) ja sen alaisen ihmisterveyden asiantuntijaryhmän (AHHEG) aihekokonaisuuksiin.

Suomi toimi puheenjohtajana Arktisessa neuvostossa –  arktisen alueen valtioiden hallitustenvälisessä foorumissa –  toukokuusta 2017 toukokuuhun 2019. 

Lisätietoja