Kuvituskuva

Arktinen yhteistyö

Arktinen neuvosto on hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, koordinointia ja kanssakäymistä arktisten valtioiden, arktisten alkuperäiskansayhteisöjen ja arktisen alueen muiden asukkaiden kesken. Yhteistyön keskiössä ovat erityisesti kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu arktisella alueella.

Suomi toimi puheenjohtajana Arktisessa neuvostossa 2017 – 2019. Vuosina 2021 – 2023 puheen-johtajamaa on Venäjä. Neuvoston seitsemän muuta valtiota ilmoittivat maaliskuussa 2022 keskeyttävänsä toistaiseksi oman osallistumisensa neuvoston toimintaan. Se, miten Arktisen neuvoston toiminta jatkuu tulevaisuudessa, on epävarmaa.

Teemat, joiden parissa sosiaali- ja terveysministeriö työskentelee, kuuluvat lähinnä Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän (SDWG) ja sen alaisen ihmisterveyden asian-tuntijaryhmän (AHHEG) aihekokonaisuuksiin. Näitä teemoja ovat erityisesti:

  • terveysriskit ja monialainen One Health -käsitys (jonka mukaan ihmisten ja eläinten terveydet ovat sidoksissa toisiinsa ja ympäristöön)
  • psyykkinen terveys ja itsemurhien ehkäisy
  • sukupuolten välinen tasa-arvo
  • työterveys ja työturvallisuus.

Myös mustan hiilen ja metaanin terveysvaikutukset ovat nousseet arktisen agendan aiheeksi.

Alkuperäiskansojen järjestöillä, jotka ovat neuvoston pysyviä jäseniä (”Permanent Participants”), on kansainvälisesti poikkeuksellisen vahva asema Arktisessa neuvostossa. STM ja Suomi tukevat alkuperäiskansojen vahvaa osallistumista Arktisen neuvoston työhön.

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163196