EU-asioiden valmistelu

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvosto

TSTK-neuvostossa päätetään EU:n yhteistyöstä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioissa. Suomea ministerineuvostossa edustavat työministeri, sosiaali- ja terveysministeri ja perhe- ja peruspalveluministeri.

Ministerit kokoontuvat keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa. Näistä kokouksista kuusi on epävirallisia kokouksia ja loput 3-4 virallisia kokouksia. Virallisesti ministerit kokoontuvat joko Brysselissä tai Luxemburgissa. Epäviralliset kokoukset pidetään vuorossa olevassa EU-puheenjohtajamaassa.

EU-asioiden komitean valmistelujaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 35 sektorikohtaista valmistelujaostoa. STM:n vetovastuulla on kuusi jaostoa:

  • EU16 vakuutuspalvelut
  • EU25 sosiaaliasiat
  • EU26 työsuojelu
  • EU27 henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset
  • EU33 terveys
  • EU39 huumausaineet.

Kansallinen valmistelu

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja yhteensovittaa EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Virkamiestasolla EU-asioiden yhteensovittaminen tapahtuu EU-asioiden komiteassa ja sen alaisissa sektorikohtaisissa valmistelujaostoissa.

Eduskunta osallistuu EU:n sisäasioiden valmisteluun aktiivisesti. Merkittävimmistä EU:n komission antamista aloitteista kerrotaan eduskunnalle valtioneuvoston kirjeellä. Ennen ministerineuvoston tapaamisia ministerit käyvät esittelemässä kokouksen asialistan eduskunnan suurelle valiokunnalle.