Asiointi

Saadaksesi asian vireille sosiaali- ja terveysministeriössä lähetä kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon postitse, faksilla tai sähköpostilla. Sähköpostin kautta saa vireille vain asiat, jotka eivät edellytä virallista allekirjoitusta.

Kirjaamon yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023  VALTIONEUVOSTO


Faksi: 02951 63415
Puhelin: 02951 63100
Virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo.stm(at)gov.fi

Asiakirjat voidaan myös jättää sosiaali- ja terveysministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI