Sosiaaliturva­ministeri Sanni Grahn-Laasonen

Kansallinen Kokoomus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen käsittelee sosiaaliturva- ja vakuutusosastolle, työ- ja tasa-arvo -osastolle, sekä turvallisuus ja terveys -osastolle kuuluvat asiat. Hän ei kuitenkaan käsittele työministeri Arto Satoselle kuuluvia sosiaaliturva- ja vakuutusosaston työttömyysturva- ja aikuiskoulutusasioita. Lisäksi Grahn-Laasonen käsittelee toimeentulotukiasiat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolta.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen toimialaan kuuluvat

Bioteknologia ja lääkkeet

 • biopankit 
 • geenitekniikka
 • genomitiedon käsittely
 • kudos- ja elinlainsäädäntö
 • lääkehuolto
  • lääkkeiden valmistus, tukkutoiminta ja apteekki
  • lääkekorvausjärjestelmä
  • velvoitevarastointi 
 • lääketieteellinen tutkimus (tutkimuslainsäädäntö)
 • lääkinnälliset laitteet
 • lääkkeiden hintalautakunta

Eläkkeet ja yksityisvakuutukset

 • työtapaturma- ja ammattitauti- liikenne- ja potilasvakuutus
 • työ- ja kansaneläkkeet
 • vakuutusmarkkinat ja vakuutustoiminnan sääntely

Etuudet ja tuet

 • adoptiotuki
 • asumisperusteinen sosiaaliturva
 • elatustuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • Kelan kuntoutus ja kuntoutusraha 
 • lastenhoidon tuet
 • lapsilisät
 • maahanmuuttoon liittyvä sosiaaliturvakysymykset
 • rintamalisä, veteraanitunnukset, sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoiminta sekä ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettava rintama-avustus
 • sairausvakuutus (päivärahat ja korvaukset)
  • lääkekorvaukset
  • matkakorvaukset
  • sairaanhoidon korvaukset (niin sanottu Kela-korvaus)
  • sairauspäivärahat
  • työpaikkakassat
  • työterveyshuollon korvaukset
  • vanhempainpäivärahat
 • sotilasavustus
 • sotilasvammakorvaukset
 • tartuntatautilain mukaan ja asiakasmaksulain perusteella maksuttomat hoidot
 • toimeentulotuki
 • vammaisetuudet
 • yleinen asumistuki
 • äitiysavustus

Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu

 • alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikka sekä rahapelihaitat
 • ehkäisevä päihdetyö
 • kansallinen rokotusohjelma ja rokotehankinnat
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy
 • naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta
 • tartuntatautien torjunta
 • terveydensuojelu (mukaan lukien kemikaalilainsääntö ja säteilyturvallisuus)
 • ympäristönterveydenhuolto

Lomitus

 • kotieläintuotanto, poronhoito ja turkistarhaus

Tasa-arvo

 • samapalkkaisuus
 • tasa-arvolainsäädäntö
 • tasa-arvopolitiikka

Työn terveellisyys ja turvallisuus

 • työsuojelu
 • työterveyshuolto
 • Työterveyslaitoksen toiminta ja rahoitus
 • Työsuojelurahaston valvonta ja sääntöjen vahvistaminen

Valmius ja varautuminen 

 • valmiusyksikön valmisteluvastuulle kuuluvat asiat (ml. lääkärihelikopteritoiminta)

Yleiset

 • tietosuoja
 • sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (tulosohjaus)

Työministeri Arto Satonen käsittelee työttömyysturvaan ja aikuiskoulutusetuuksiin sekä vuorotteluvapaajärjestelmään liittyvät asiat. Työttömyysturvaan liittyviin asioihin sisältyy myös Työllisyysrahastoa ja työttömyysetuuksien rahoitusta koskevat asiat.

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua sekä talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua toimialallaan.

Henkilökuva

Sanni Grahn-Laasonen on syntynyt 4.5.1983 Forssassa. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja on ministerinä kolmannessa hallituksessa. Hän toimi ympäristöministerinä vuosina 2014–2015, opetus- ja kulttuuriministerinä vuosina 2015–2017 sekä opetusministerinä 2017–2019.

Grahn-Laasonen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on poliittisen uransa aikana toiminut myös Kokoomuksen varapuheenjohtajana sekä lukuisissa luottamustehtävissä, kuten Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajana ja Uuden Lastensairaalan tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana.

Grahn-Laasonen on Forssan kaupunginvaltuuston jäsen.

Ennen eduskuntaan nousua Grahn-Laasonen on työskennellyt toimittajana, Tukholman-kirjeenvaihtajana ja uutispäällikkönä sekä ulkoministerin lehdistöavustajana.

Perheeseen kuuluvat aviomies ja kaksi lasta. Grahn-Laasonen harrastaa monipuolisesti kulttuuria, luonnossa liikkumista, lukemista ja kirpputoreja.

Henkilötiedot

Kansanedustaja
Kansallinen Kokoomus
Syntymäaika ja -paikka: 4.5.1983 Forssa
Kotipaikka: Forssa

Sosiaaliturvaministeri 20.6.2023 -

Ministerinä yhteensä 2107 päivää
Aiemmat ministeritehtävät

Ansioluettelo ja työ eduskunnassa

Lisätietoa

Kuvia ministeristä

X
Instagram
sannigrahnlaasonen.fi

kokoomus.fi

Ministeriöt eivät vastaa henkilökohtaisten sivustojen sisällöstä eivätkä ylläpidosta.

Valtiosihteerit

 • Orpo - Rissanen, Laura 29.6.2023 -
 • Sipilä - Kujala, Anssi 17.4.2019 - 6.6.2019
 • Sipilä - Kujala, Anssi 4.3.2019 - 12.4.2019
 • Sipilä - Ikonen, Anna-Kaisa 10.4.2018 - 4.3.2019
 • Sipilä - Artjoki, Risto 12.2.2018 - 16.3.2018
 • Sipilä - Artjoki, Risto 5.5.2017 - 12.2.2018
 • Sipilä - Artjoki, Risto 15.10.2016 - 5.5.2017
 • Sipilä - Heinonen, Olli-Pekka 22.6.2016 - 14.10.2016
 • Sipilä - Heinonen, Olli-Pekka 17.6.2015 - 22.6.2016

Yhteystiedot