Samapalkkaisuus

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Samasta ja samanarvoisesta työstä on tasa-arvolain mukaan maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. 

Naisten ja miesten välinen palkkaero on tärkeä työelämän tasa-arvokysymys. Säännölliseen työaikaan perustuva palkkaero on keskimäärin 16 % koko työmarkkinoilla, eli naisten keskiansio on noin 84 % miesten keskiansiosta (Tilastokeskus, ansiotasoindeksi 2019). 

Hallitus on sitoutunut edistämään palkkatasa-arvoa.

Samapalkkaisuutta tavoitellaan

  • työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla
  • sopimus- ja palkkapolitiikalla
  • purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista
  • kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja
  • tukemalla naisten urakehitystä.

Vuosina 2020–2023 palkkaeroa kavennetaan laajalla, hallitusohjelman mukaisella toimenpidekokonaisuudella, johon kuuluu 

  • lainsäädäntötoimia
  • sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamia laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä
  • hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisiä toimenpiteitä

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet yhteisestä samapalkkaohjelmasta vuosille 2020– 2023. 

Edellinen kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma oli käynnissä 2016-2019. 

Osana hallituksen omia samapalkkatoimia on toteutettu tutkimus työpaikkojen tasa-arvosuunnittelusta ja palkkakartoituksista.

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163230  


Milla Sandt, projektikoordinaattori 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163124