Samapalkkaisuus

Keskimäärin säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka on noin 16,1 % miehen palkkaa pienempi. 

Tasa-arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytys. Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet edistämään palkkatasa-arvoa.

Samapalkkaisuutta tavoitellaan

  • sopimuspolitiikalla
  • purkamalla työelämän ja ammattien sukupuolittumista
  • työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla
  • kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja
  • tukemalla naisten urakehitystä.

Nosta kissa pöydälle! Tutustu STM:n Puhutaan palkoista -kampanjan (2014) sivustoon:

Samapalkkaisuusohjelma

Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma 2016-2019 on julkaistu. Ohjelman osapuolia ovat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Samapalkkaisuusohjelmaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Edellinen ohjelma oli käynnissä vuosina 2006-2015.

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163230