Samapalkkaisuus

Tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Samaa tai samanarvoista työtä tekeville on tasa-arvolain mukaan maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta.

Palkkaerojen kaventaminen on laadukkaan ja oikeudenmukaisen työelämän perusedellytys ja keskeinen tasa-arvokysymys.  

 

Palkkaerot

Naisten ja miesten palkkaeroa verrataan keskimääräisellä kuukausiansiolla, joka kuvaa kokoaikaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansioita. Tällä hetkellä palkkaero on keskimäärin 16 % koko työmarkkinoilla, eli naisten keskiansio on noin 84 % miesten keskiansioista (Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2020). Palkkaero on Suomessa suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. 

Palkkatilastot perustuvat rekisteriaineistoihin, joten ne ovat saatavilla juridisen sukupuolen mukaan. 

Palkkaeron kaventaminen

Palkkaeroja kavennetaan muun muassa lakisääteisillä tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla, sopimus- ja palkkapolitiikalla, kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja purkamalla työelämän sukupuolittumista eli segregaatiota.

Hallitus on sitoutunut palkkatasa-arvon edistämiseen. Toimenpiteisiin kuuluu lainsäädännön kehittämistä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä yhteistyötä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Palkkatasa-arvoa edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet 2020–2023

Tutkimus työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoitusten tilanteesta:

Samanarvoinen työ -hanke

Työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi -hanke

Työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota purkava hanke

Tutkimushanke työurien ja ammattirakenteen yhteydestä sukupuolten palkkaeroihin

Samapalkkaisuusohjelma

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet yhteisestä samapalkkaohjelmasta vuosille 2024–2027. 

Seuranta

Palkkatasa-arvon edistämisestä on tehty riippumaton kokonaisarviointi. Arviointiin kuuluvat kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma 2020–2023 ja hallituksen omat hankkeet ja toimenpiteet.

Samapalkkaisuusohjelmasta 2016–2019 on tehty kokonaisarviointi.

Seurantamittareita

Lisätietoja

Milla Sandt, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Puhelin:0295163124   Sähköpostiosoite:


Johanna Lätti, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY Puhelin:0295163348   Sähköpostiosoite: