Samapalkkaisuus

Tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Samaa tai samanarvoista työtä tekeville on tasa-arvolain mukaan maksettava samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Palkkaerojen kaventaminen on laadukkaan ja oikeudenmukaisen työelämän perusedellytys ja keskeinen tasa-arvokysymys.  

 

Palkkaerot

Naisten ja miesten palkkaeroa verrataan keskimääräisellä kuukausiansiolla, joka kuvaa kokoaikaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansioita. Tällä hetkellä palkkaero on keskimäärin 16 % koko työmarkkinoilla, eli naisten keskiansio on noin 84 % miesten keskiansioista (Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi 2020). Palkkaero on Suomessa suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. 

Palkkatilastot perustuvat rekisteriaineistoihin, joten ne ovat saatavilla juridisen sukupuolen mukaan. 

Palkkaeron kaventaminen

Palkkaeroja kavennetaan muun muassa lakisääteisillä tasa-arvosuunnitelmilla ja palkkakartoituksilla, sopimus- ja palkkapolitiikalla, kehittämällä palkkausjärjestelmiä ja purkamalla työelämän sukupuolittumista eli segregaatiota.

Hallitus on sitoutunut palkkatasa-arvon edistämiseen. Toimenpiteisiin kuuluu lainsäädännön kehittämistä, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä yhteistyötä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Palkkatasa-arvoa edistävät tutkimus- ja kehittämishankkeet 2020–2023

Tutkimus työpaikkojen tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoitusten tilanteesta:

Samanarvoinen työ -hanke

Työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi -hanke

  • Käynnistyy syksyllä 2021.

Työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota purkava hanke

  • Käynnistyy syksyllä 2021.

Samapalkkaisuusohjelma

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet yhteisestä samapalkkaohjelmasta vuosille 2020–2023. 

Edellisestä samapalkkaisuusohjelmasta on tehty kattava kokonaisarviointi:

Seurantamittareita

Lisätietoja

Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163230  


Milla Sandt, projektikoordinaattori 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163124