Tulkkauspalvelulaki viittomakielellä

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) tuli voimaan 1. toukokuuta 2010.

 

Lisätietoja

Sirkka Sivula, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163007