Tulkkauspalvelulaki viittomakielellä

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) tuli voimaan 1. toukokuuta 2010.

 

Lisätietoja