Tulkkauspalvelulaki viittomakielellä

Laki 19.2.2010/133 vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta tuli voimaan 1. toukokuuta 2010.

 

Lisätietoja

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163405  


Sirkka Sivula, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163007