Tasa-arvopolitiikalla tavoitellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa

Sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitellaan ja toteutetaan toimilla, joiden kokonaisuudesta muodostuu suomalainen tasa-arvopolitiikka.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää tasa-arvon aktiivista edistämistä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamista, myös silloin kun sukupuoli yhdistyy muihin syrjintäperusteisiin, kuten ikään tai etnisyyteen.

Tasa-arvopolitiikan painopisteet perustuvat tasa-arvolakiin, vuonna 2010 hyväksyttyyn tasa-arvoselontekoon ja hallituksen linjauksiin. Työtä tehdään kaikissa ministeriöissä, ja sitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallitus on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikessa päätöksenteossa. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan kootaan hallituksen keskeiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. 

Selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Hallitus hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2010. Selonteon linjaukset ulottuvat vuoteen 2020.

Eduskunnan edellyttämä väliraportti selonteon toimeenpanon edistymisestä annettiin eduskunnalle vuoden 2016 lopussa. Eduskunta edellyttää myös, että hallitus antaa eduskunnalle seuraavan selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuoden 2021 loppuun mennessä. Uuden tasa-arvoselonteon valmistelu aloitettiin loppusyksyllä 2020.

Tasa-arvobarometri

Tasa-arvobarometri tuottaa tietoa sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä mielipiteistä, asenteista ja kokemuksista elämän eri osa-alueilla. Barometrin avulla voidaan arvioida
monipuolisesti tasa-arvokehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tietoa tasa-arvosta

Lisätietoja

Päivi Yli-Pietilä, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163228  


Annamari Asikainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163232