FI SV EN RU

Tasa-arvopolitiikalla tavoitellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa

Sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitellaan ja toteutetaan toimilla, joiden kokonaisuudesta muodostuu suomalainen tasa-arvopolitiikka.

Tasa-arvon toteutuminen edellyttää tasa-arvon aktiivista edistämistä ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamista, myös silloin kun sukupuoli yhdistyy muihin syrjintäperusteisiin, kuten ikään tai etnisyyteen.

Tasa-arvopolitiikan painopisteet perustuvat tasa-arvolakiin, vuonna 2010 hyväksyttyyn tasa-arvoselontekoon ja hallituksen linjauksiin. Työtä tehdään kaikissa ministeriöissä, ja sitä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallitus on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikessa päätöksenteossa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan 2016-2019 on koottu hallituksen keskeiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi.

Tasa-arvo-ohjelman loppuraportti annettiin vuonna 2015.

Selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Hallitus hyväksyi selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2010. Selonteon linjaukset ulottuvat vuoteen 2020.

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle seuraavan selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuoden 2021 loppuun mennessä ja väliraportin nykyisen selonteon toimeenpanon edistymisestä viimeistään vuoden 2016 lopussa.

Taustaselvitykset

Selonteon valmistelua varten on teetetty taustaselvityksiä selonteon eri teema-alueilta.

Lisätietoja

Eeva Raevaara, neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163205