HPV-rokotukset

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä HPV-rokote on otettu mukaan kansalliseen rokotusohjelmaan (STM:n asetus 410/2013). HPV-rokote ehkäisee kohdunkaulan syöpää estämällä viruksen aiheuttamia kohdunkaulan syövän esiasteita.

Suomen rokotusohjelmaan on tarjouskilpailun kautta valittu Cervarix -rokote. Se täyttää kansalliseen rokotusohjelmaan hyväksyttävän rokotteen kriteerit rokotteen tieteellisesti todetun tehokkuuden, yksilö- ja väestötason turvallisuuden sekä kustannusvaikuttavuuden suhteen.

HPV-rokotukset aloitettiin marraskuussa 2013. Rokote tarjotaankouluissa kaikille 11-12-vuotiaille tytöille (6. luokka). Ensimmäisten kahden vuoden aikana rokote on tarkoitus antaa myös 13-15-vuotiaille (7-9. luokka) tytöille.  Rokottaminen pyritään aloittamaan vanhimmasta 9-luokkalaisten ikäryhmästä, jotta he ehtivät saada koko rokotussarjan ennen peruskoulun päättymistä.

HPV-rokotussarja koostuu kolmesta rokoteannoksesta. Toinen rokotuskerta on kuukauden ja kolmas kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Rokotteet ovat kohderyhmään kuuluville maksuttomia.

HPV-rokotteen antamisessa noudatetaan samoja hyväksi havaittuja periaatteita ja käytäntöjä kuin muidenkin kansallisen rokotusohjelman rokotteiden kanssa. Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta.Lähtökohtaisesti kansallisen rokotusohjelman rokotteiden antaminen alaikäiselle, joka ei kykene itse päättämään hoidostaan, edellyttää yhden huoltajan suostumusta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa rokotusohjelman toteutuksen valtakunnallisesta ohjeistuksesta. Kunnat vastaavat rokotusohjelman toteuttamisesta käytännössä.

Kohdunkaulansyöpä Suomessa

Kohdunkaulasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 150 naista ja heistä syöpään kuolee 50. Lisäksi poikkeavia, seurantaa vaativia papa-löydöksiä todetaan 34 000 naisella ja hoitoa vaativia solumuutoksiakin löydetään lähes 3000 naiselta. HPV-rokote vähentää merkittävästi tätä tautitaakkaa.

HPV-rokotusohjelman arvioidaan säästävän terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa.  HPV-rokote on lähes kaikissa Euroopan maissa osa kansallista rokotusohjelmaa.

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163324   Sähköpostiosoite: