Kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito

Kotisairaanhoito - kuvituskuvaKotisairaanhoidolla tuetaan kotona pärjäämistä ja kotisairaalahoidolla potilaan mahdollisuutta olla kotona vaihtoehtona sairaalahoidolle. Kotona pärjääminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ovat hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian tavoitteita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yleisestä suunnittelusta, lainsäädännön valmistelusta ja toimeenpanon tuesta, ohjauksesta ja strategisesta kehittämisestä toimivaltansa puitteissa.

Kotisairaanhoidosta ja -sairaalahoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaan henkilön kotona selviytymistä, tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa ja esimerkiksi helpottaa sairaalasta kotiutumista.

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen. Kotisairaanhoitoa toteutetaan usein sosiaalipalvelujen kanssa, jolloin  puhutaan kotihoidosta.

Lisää tietoa kotihoidosta:

Kotisairaalahoito

Kotisairaalahoito on sairaalatasoisen hoidon viemistä potilaan kotiin. Kotisairaalahoito korvaa usein sen, että potilas otettaisiin sairaalaan sisään hoitoa varten. Kotisairaalahoito on määräaikaista ja tehostettua kotisairaanhoitoa.

Kotisairaalahoitoa voi olla esimerkiksi kotihoitoon soveltuvien potilaiden suonensisäistä antibioottihoitoa, muu vaativa ja intensiivinen sairaalatasoista hoitoa vastaava hoito  ja kotisaattohoito.

Lisää tietoa saattohoidosta:

Hyvinvointialue järjestää kotisairaanhoidon

Hyvinvointialueen on järjestettävä alueensa asukkaille kotisairaanhoito. Valtaosan palveluista toteuttavat sairaanhoitajat. Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Suurin osa kotisairaanhoitoa saavista potilasta on ikääntyneitä.

Kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Viranomaisten vastuut kotisairaanhoidossa ja -sairaalahoidossa

Aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvovat kotisairaanhoitoa ja kotisairaalahoitoa.

Alan asiantuntijaviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisätietoja perusterveydenhuollosta

Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163065   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja erikoissairaanhoidosta

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL Puhelin:0295163014   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja kotihoidosta

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite: