Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds – ”Nu satsar vi på basservicen”

14.10.2019 12.34
Programmet Framtidens social- och hälsocentral inleds – ”Nu satsar vi på basservicen”

Statsminister Antti Rinnes regering stärker social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå som ett led i reformen av social- och hälsovården. Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. I presskonferensen presenterade programmet av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila och avdelningschef Pasi Pohjola.