Hoppa till innehåll
Media

Coronavirus

STM ja THL tiedottavat
Antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård har minskat

5.5.2022 10.00
SHM
koronavirus
Under april började antalet coronapatienter inom den specialiserade sjukvården och primärvården minska. Även proverna av avloppsvattnet tyder på att epidemin avtar. Den fjärde vaccindosen rekommenderas till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem.

Regeringen föreslår en garanti för vård inom sju dagar inom primärvården

12.5.2022 14.46
SHM
blodtrycksmätare
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ändring av vårdgarantin. I propositionen föreslås en ändring som förbättrar den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Skadeverkningar av penningspel bekämpas med hjälp av ett nytt program

10.5.2022 10.00
IM SHM
euroja
Tisdagen den 10 maj 2022 gavs ut ett spelpolitiskt program 2030 som innehåller riktlinjer för att förebygga och minska skadeverkningar av penningspel. Penningspel kan leda till många olika skadeverkningar, såsom ekonomiska förluster och hälsoproblem.

Många ändringar i narkotikalagen - ska bli lättare att få tillstånd för smärtstillande läkemedel i humanitära krissituationer

13.5.2022 11.53
SHM
Republikens president har stadfäst ändringarna i narkotikalagen och lagen om elektroniska recept. Syftet med ändringarna är att förtydliga tillståndsförfarandena i fråga om de smärtstillande läkemedel som används i humanitära krissituationer. I propositionen föreslås också att man ska förbjuda sådana växtpulver, växtgranulat och växtpreparat som innehåller DMT och som används i drogsyfte.

Bestämmelserna om odling av hampa ska förtydligas - utkastet till regeringspropositionen på remiss

9.5.2022 14.30
JSM SHM
hamppu
Regeringens proposition om ändring av narkotikalagen har sänts på remiss. Syftet med propositionen är att förtydliga bestämmelserna om odling av hampa och växtförädling. Att odla och använda hampa för narkotikabruk ska vara förbjudet också i fortsättningen, men vissa sorter av hampa får fortfarande odlas för produktion av fiber och utsäde.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen