Förslag till budget för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2023

5.8.2022 10.34
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet föreslår anslag för förvaltningsområdet för cirka 15,8 miljarder euro för 2023. Anslaget är cirka 0,2 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022. Minskningen beror framför allt på att projekten i regeringsprogrammet avslutats och behovskalkylen ändrats.

Veli-Mikko Niemi är ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet

4.8.2022 8.29
SHM
Kuva Veli-Mikko Niemestä
Statsrådet utnämnde torsdagen den 4 augusti avdelningschefen, överdirektör Veli-Mikko Niemi till ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet. Kanslichefens femåriga tjänsteperiod inleds den 15 augusti 2022. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Arbetets framtid-turné: Minister Sarkkinen gör en turné i Finland i augusti

4.8.2022 14.25
SHM
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen gör i augusti en turné runtom i Finland för att diskutera arbetets framtid.

Lagstiftningen om hälso- och sjukvård för papperslösa förtydligas

4.8.2022 8.57
SHM
läkare och stetoskop
Regeringen har lämnat riksdagen en proposition med förslag som förtydligar lagstiftningen om hälso- och sjukvård för personer som är papperslösa eller i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet