Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

29.9.2022 13.49
SHM
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård. Bestämmelser om vården och om socialvårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Coronaviruset fortfarande vanligt i breda områden i Finland och i många andra EU-länder

29.9.2022 10.04
SHM
Korona virus
Incidensen av coronavirus och sjukdomsbördan har i och med hösten börjat öka i Finland och i många andra EU-länder. Mot vintern kommer antalet fall av covid-19 troligen att öka. Var och en kan genom sitt eget agerande förebygga spridningen av coronaviruset.

Internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd startar

3.10.2022 13.58
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har startat en internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med överenskommelsen i resultatavtalet. Utvärderingen slutförs i början av våren 2023, och avsikten är att utveckla institutets verksamhet utifrån den.

Arbetsgrupp uppdaterar rekommendationerna om behandling av symtom vid problem med inomhusluften

3.10.2022 13.24
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera rekommendationerna som tillämpas vid symtom orsakade av inomhusluften och för diagnostiseringen av dem. Det viktigaste är att patienter som får symtom av inomhusluften identifieras i hälsovården och att de får så god vård och rehabilitering som möjligt.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet