Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De första förslagen om tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal är klara

14.1.2022 11.38
SHM
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har färdigställt de första ställningstagandena och förslagen om åtgärderna för att trygga tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal på kort och lång sikt.  

Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022

13.1.2022 13.21
ANM SHM UKM
Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Reformens syfte är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den beaktar bättre än i nuläget olika familjeformer. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.  

Förberedelser för anskaffning av självtester för skolelever har inletts vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet

14.1.2022 18.35
ANM SHM
Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet förbereder anskaffningar av självtester för testning av grundskoleelever och studerande på andra stadiet.

”En ny säsong börjar” – bekanta ansikten syns i medborgarkampanjen för välfärdsområdesvalet

5.1.2022 9.08
SHM
Maija Vilkkumaa, Antero Mertaranta, Sita Salminen och Jorma Uotinen
Medborgarkampanjen för välfärdområdesvalet syns och hörs i radio, tv, på webben och i sociala medier 4.1–23.1.2022. Valkampanjen har producerats av social- och hälsovårdsministeriet, som har ett starkt ledningsansvar för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Kampanjen har planerats i nära samarbete med justitieministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet under hela hösten. Dessutom har kommunikationssamarbetet med de framtida välfärdsområdena varit intensivt och bland annat resulterat i #torikahvit-utmaningen som spritt sig i hela landet, där områdena sinsemellan tävlar i fråga om röstningsaktivitet.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen