Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Coronavirus

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
55 500 nya coronavirusfall i Finland på en vecka, belastningen på den specialiserade sjukvården fortsatt hög, vaccinationstäckningen för tredje dosen ökar

20.1.2022 10.00
SHM
Under vecka 2 rapporterades det i Finland nästan 55 500 nya coronavirusfall jämfört med cirka 57 400 nya fall den föregående veckan. Belastningen på bäddavdelningarna inom den specialiserade sjukvården är fortsättningsvis hög. Också belastningen på bäddavdelningarna inom primärvården ökar snabbt. Vaccinerna ger ett bra skydd mot allvarlig coronavirussjukdom, och det är särskilt viktigt för personer som fyllt 60 år och för riskgrupperna att ta den tredje vaccindosen.

De första förslagen om tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal är klara

14.1.2022 11.38
SHM
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har färdigställt de första ställningstagandena och förslagen om åtgärderna för att trygga tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal på kort och lång sikt.  

Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti 2022

13.1.2022 13.21
ANM SHM UKM
Antalet familjeledighetsdagar ökar och användningen av ledigheterna blir flexiblare. Reformens syfte är att öka jämlikheten i arbetslivet och mellan föräldrarna och den beaktar bättre än i nuläget olika familjeformer. De nya föräldraledigheterna gäller i regel barn vars beräknade födelsedatum är den 4 september 2022 eller senare.  

Förberedelser för anskaffning av självtester för skolelever har inletts vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet

14.1.2022 18.35
ANM SHM
Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet förbereder anskaffningar av självtester för testning av grundskoleelever och studerande på andra stadiet.

Uttalande om företräde för barnets bästa under coronapandemin

30.12.2021 11.14
SHM
kuvituskuva
Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett uttalande där ministeriet betonar att barnets bästa ska ha företräde nu när coronaepidemin i Finland drar ut på tiden. I uttalandet konstateras det att covid-19 är en allmänfarlig smittsam sjukdom som måste bekämpas effektivt i alla åldersgrupper. Begränsningsåtgärder som berör barn införs dock endast i den utsträckning de är absolut nödvändiga för att förhindra omfattande smittspridning. Hälsosäkra vanor i vardagen, skyddsåtgärder i barns livsmiljöer, bekämpning av smittfall hos vuxna och vaccinering är åtgärder som är nödvändiga för att också barnen ska kunna skyddas mot coronavirussmitta och andra luftvägsinfektioner.

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen