Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om pension för företagare

16.6.2022 13.34
SHM
Syftet med ändringarna är att förbättra företagares pensionsskydd och stödja verkställandet av lagen om pension för företagare. Målet är att företagarens arbetsinkomst bättre ska motsvara värdet på företagarens arbetsinsats.  

Den hundraåriga barn- och mödrarådgivningarnas framtid i välfärdsområdena

10.6.2022 11.05
SHM
I år fyller barn- och mödrarådgivningsverksamheten 100 år. Verksamheten fick sin början i ett skjul i Barnens Borg i Helsingfors med bland annat arkiater och professor i barnsjukdomar Arvo Ylppö och översköterskan och friherrinnan Sophie Mannerheim.

I september ordnas andra ansökningsomgången för statsunderstöd inom programmet för hållbar tillväxt

22.6.2022 12.19
FM SHM
Två tjejer på en skogsväg
I september utlyses statsunderstöd för programmet hållbar tillväxt för andra gången. Syftet med statsunderstödet är att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kostnadseffektivitet och att främja digitaliseringen inom social- och hälsovården.

Förslag om revidering av arbetsvillkoret för löntagare på remiss

22.6.2022 10.12
SHM
Arbetsvillkoret för löntagare, som är en förutsättning för beviljande av arbetslöshetsdag-penning, föreslås bli ändrat så att arbetsvillkoret i fortsättningen bestäms utifrån den försäkringspliktiga inkomst som en löntagare har intjänat i stället för antalet arbetstimmar per kalendervecka. Arbetsvillkoret uppfylls med andra ord in på basis av den stabiliserade inkomsten. 
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Tillbaka till toppen