Utredningen om en ny husläkarmodell är klar

16.8.2022 11.23
SHM
Den utredning om genomförandet av en ny husläkarmodell som social- och hälsovårdsministeriet beställt är klar. Målet var att bedöma och beskriva hur man skulle kunna kombinera en husläkarmodell med vårdgarantin och på så sätt främja tillgången till vård och dess kontinuitet.

Förslag till budget för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 2023

5.8.2022 10.34
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet föreslår anslag för förvaltningsområdet för cirka 15,8 miljarder euro för 2023. Anslaget är cirka 0,2 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2022. Minskningen beror framför allt på att projekten i regeringsprogrammet avslutats och behovskalkylen ändrats.

Modell för ersättning för merkostnader för covid-19-epidemin år 2022 har sänts på remiss

8.8.2022 12.13
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet ersätter år 2022 de merkostnader för testning, vaccinationer och sjukhusvård som hänför sig till covid-19-epidemin genom statsunderstöd. Med statsunderstöden ersätts också andra merkostnader som hänför sig till epidemin.  

Arbetets framtid-turné: Minister Sarkkinen gör en turné i Finland i augusti

4.8.2022 14.25
SHM
Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen gör i augusti en turné runtom i Finland för att diskutera arbetets framtid.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Aki Lindén
Aki Lindén
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet