Utredning om sjukhus och jourer: Tillgången till arbetskraft avgör ödet för den specialiserade sjukvården och jourverksamheten 

1.12.2023 13.28
SHM
Enligt den styrgrupp som leder utredningen om sjukhus- och jourhelheten är det enda sättet att garantera kvaliteten, resultaten och patientsäkerheten inom den framtida hälso- och sjukvården är att se till att det finns kompetent och tillräcklig personal. Styrgruppen sammanträdde för nästsista gången igår.  

Strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård

1.12.2023 10.08
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har gjort en strategi för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård.

Recept på biologiska läkemedel gäller endast för 1 år åt gången

29.11.2023 9.57
SHM
Från ingången av år 2023 gäller en förordningsändring som innebär att alla recept på biologiska läkemedel ska gälla för 1 år åt gången. Om man använder biologiska läkemedel är det bra att kontrollera receptets giltighetstid med den behandlande läkaren eller apoteket.

Personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre förblir oförändrad till den 1 januari 2028

23.11.2023 13.56
SHM
Personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre höjs från minst 0,65 anställda per klient till minst 0,7 anställda per klient den 1 januari 2028. Under övergångsperioden ska man utveckla servicestrukturen och genomföra flera åtgärder som förbättrar tillgången till arbetskraft.

Visa mer...

Ministeriet och förvaltningsområdet

Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Kaisa Juuso
Kaisa Juuso
Social- och hälsovårdsminister
Sanni Grahn-Laasonen
Sanni Grahn-Laasonen
Ministern för social trygghet
Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister