Krista Kiuru utnämnd till familje- och omsorgsminister

6.10.2022 14.04
SHM SRK

Torsdagen den 6 oktober utnämnde republikens president politices magistern, riksdagsledamoten Krista Kiuru till medlem av statsrådet och till familje- och omsorgsminister. Samtidigt befriade presidenten på begäran riksdagsledamoten, medicine licentiaten, politices magistern Aki Lindén från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som familje- och omsorgsminister.


Kommunerna betalas ersättning för merkostnader orsakade av covid 19-pandemin under hela 2022 

6.10.2022 14.13
SHM
Statsunderstödet kan sökas under tiden 7 oktober–4 november 2022. Enligt förordningen beviljas statsunderstöd i synnerhet för merkostnader som föranleds av testning, vaccination och vård.

Lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård revideras

29.9.2022 13.49
SHM
Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om mentalvård och missbrukarvård. Bestämmelser om vården och om socialvårdens mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete ska i fortsättningen finnas i huvudsak i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Finansiering har beviljats för integrationsforskning inom social- och hälsovården

7.10.2022 12.27
SHM
En man går in på en hälsovårdscentral
Social- och hälsovårdsministeriet har anvisat Institutet för hälsa och välfärd 1 850 000 euro för integrationsforskning inom social- och hälsovården.

Internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd startar

3.10.2022 13.58
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har startat en internationell utvärdering av Institutet för hälsa och välfärd i enlighet med överenskommelsen i resultatavtalet. Utvärderingen slutförs i början av våren 2023, och avsikten är att utveckla institutets verksamhet utifrån den.
Ministeriet

Ministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken.

Bekanta dej med ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdet verkar ett flertal självständiga ämbetsverk och inrättningar.

Förvaltningsområdet

Ministrar

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Social- och hälsovårdsminister
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Familje- och omsorgsminister
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet