Vakuutuslaitokset

Vakuutuslaitokset - kuvituskuvaSuomessa yksityiset vakuutuslaitokset hoitavat sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutustoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan työeläkevakuutusyhtiölle. Finanssivalvonta myöntää muut toimiluvat muille vakuutusyhtiöille.

Toimiluvat vahvistetaan käsittämään tiettyjä vakuutusluokkia tai luokkaryhmiä. Vahinkovakuutusyhtiö ei voi harjoittaa henkivakuutustoimintaa. Henkivakuutusyhtiö ei puolestaan voi myöntää muuta vakuutusta kuin henkivakuutusta ja siihen liittyvää vapaaehtoista tapaturmavakuutusta ja sairausvakuutusta.Vahinkovakuutusyhtiö tai henkivakuutusyhtiö ei voi harjoittaa lakisääteistä työeläkevakuutusta.

Vakuutusyhtiöiden ohella vakuutustoimintaa harjoittavat

  • vakuutusyhdistykset
  • eläkesäätiöt
  • eläke- ja muut vakuutuskassat
  • työttömyyskassat sekä
  • eräät lailla perustetut eläkelaitokset (Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa)

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää toimiluvan työttömyyskassoille.

Yksityisten vakuutuslaitosten lisäksi sosiaalivakuutusta hoitavat Kansaneläkelaitos (Kela), Keva ja Valtiokonttori.