Hyvinvointia edistävät palvelut iäkkäille ihmisille

Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on iäkkäiden ihmisten toimintakykyä edistävä työote.

Kuntoutuksella ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä

Iäkkäiden ihmisten kuntoutusta järjestetään muun muassa hyvinvointialueiden terveydenhuollossa lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä valtion rahoittamana rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- tai laitoskuntoutuksena. Tärkeää on akuuttihoidon jälkeen kotiuttamisvaiheen kuntoutus ja toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus.

Influenssarokotus annetaan 65 vuotta täyttäneille

Valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti 65 vuotta täyttäneille annetaan terveyskeskuksessa ilmainen influenssarokotus. Rokotus on vapaaehtoinen.

Kuka saa iäkkäiden ihmisten ehkäiseviä palveluja?

Ehkäisevät palvelut on tarkoitettu joko kaikille tai niitä saa harkinnanvaraisesti palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Mistä ehkäiseviä palveluja saa?

Ehkäiseviä palveluja järjestävät hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä kunnat, seurakunnat ja järjestöt.

Lisätietoja ikääntyneen väestön ehkäisevistä palveluista

Lisätietoja palveluista saa oman hyvinvointialueen lähimmästä sote-keskuksesta.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite: