Ehkäisevät palvelut iäkkäille ihmisille

Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on iäkkäiden ihmisten toimintakykyä edistävä työote.

Ehkäisevän työn osana ikääntyneelle väestölle tarjotaan muun muassa:

  • neuvontaa ja palveluohjausta neuvontakeskuksissa
  • hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä
  • päiväkeskustoimintaa
  • kuntoutusta
  • rokotuksia.

Iäkkäät saavat tietoa palveluista neuvontapisteissä

Neuvontakeskuksista, seniori-infoista tai vastaavista toimipisteistä iäkkäät ihmiset saavat tietoa palveluista ja muusta hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Neuvontapisteiden palveluvalikoimaan voidaan sisällyttää myös toimintakyvyn ja terveydentilan arviointia ja seurantaa.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi kunnissa tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Käynnit kohdistetaan esimerkiksi 75 tai 80 vuotta täyttäneille henkilöille.

Kotikäynneistä sovitaan etukäteen. Iäkkäät ihmiset voivat kertoa kotikäynnillä heitä askarruttavista kysymyksistä ja palvelutarpeistaan ja pohtia yhdessä kunnan työntekijän kanssa, miten palvelut olisi järjestettävä.

Päiväkeskukset tukevat iäkkäiden kotona selviytymistä

Päiväkeskukset tukevat iäkkäiden ihmisten kotona selviytymistä ja omaishoitajien jaksamista. Iäkkäät voivat tulla päiväkeskukseen viettämään aikaa, tapaamaan muita ja osallistumaan päiväkeskuksen tuki-, liikunta-, virkistys- ja kulttuuripalveluihin.

Kuntoutuksella ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä

Iäkkäiden ihmisten kuntoutusta järjestetään muun muassa kuntien terveydenhuollossa lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä valtion rahoittamana rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- tai laitoskuntoutuksena. Tärkeää on akuuttihoidon jälkeen kotiuttamisvaiheen kuntoutus ja toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus.

Influenssarokotus annetaan 65 vuotta täyttäneille

Valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti 65 vuotta täyttäneille annetaan terveyskeskuksessa ilmainen influenssarokotus. Rokotus on vapaaehtoinen.

Kuka saa iäkkäiden ihmisten ehkäiseviä palveluja?

Ehkäisevät palvelut on tarkoitettu joko kaikille tai niitä saa harkinnanvaraisesti palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Mistä ehkäiseviä palveluja saa?

Ehkäiseviä palveluja järjestävät kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä seurakunnat ja järjestöt.

Lisätietoja ikääntyneen väestön ehkäisevistä palveluista

Lisätietoja palveluista saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163549