EU:n rakennerahastot
(ohjelmakausi 2014 - 2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta.

Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa valtakunnallista hanketoimintaa.

STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus".

Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Ohjelman koordinaatiohankkeet

Rahoittaja edellyttää, että toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksista rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeiden kanssa:

Ohjelmasta rahoitetut hankkeet

Ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastojen tietopalvelussa.

Lisätietoja

Kati Herranen-Haapaniemi, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163273  


Irmeli Järvenpää, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163274  


Anne Nyström, ohjelma-avustaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163276  


Päivi Hämäläinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163590