FI SV

Rahoitus ja avustukset

Tälle sivustolle on koottu tietoa niistä rahoituskanavista, joiden kautta muun muassa julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta kehittämishankkeisiinsa.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden rahoittajien yhteistyöryhmän toukokuussa 2013. Ryhmän tehtävänä on koordinoida monilähteistä hankerahoitusta ja edistää hankerahoituksen tuloksellista ja tarkoituksenmukaista käyttöä palvelujen uudistamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tässä työryhmässä ovat edustettuina STM, VM, OKM, TEM, Tekes, Sitra, RAY, Kela, THL, TTL ja Kuntaliitto. 

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoittajien yhteistyöryhmä