FI SV

Det lönar sig att främja hälsa och välfärd

Perhe nauttii ulkoilmastaLivsstilen påverkar om hälsoriskerna blir verklighet. Ofta räcker det med att man ändrar livsstil för att hälsoriskerna ska minska och för att man ska slippa läkemedelsbehandling. Läkemedelskostnaderna skulle sjunka i Finland om behovet av läkemedelsbehandling skulle utvärderas noggrannare.

Ofta räcker det med att man ändrar livsstil för att hälsoriskerna ska minska och för att man ska slippa läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandlingen i Finland är säker och mediciner behövs i behandlingen av sjukdomar. Risken att insjukna i många av folksjukdomarna, till exempel diabetes, osteoporos samt hjärt- och kärlsjukdomar, kan man ändå påverka också genom livsstilen.

Bra investering att stöda hälsa och välbefinnande

Med hjälp av åtgärder som främjar hälsa och välbefinnande påverkar man de centrala orsakerna till folksjukdomarna direkt och kan på så sätt stävja kostnaderna som uppstår för

  • hälso- och sjukvårdstjänster
  • sjukfrånvaro
  • förtidspensionering

Det finns uppmuntrande forskningsdata om effekten och kostnadseffektiviteten av hälsofrämjande arbete:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea framställer och sammanställer utvärderingar av läkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde.

Alla kan påverka sin egen hälsa

Människors livsstil och levnadsförhållanden har en central betydelse i främjandet av hälsan och förebyggandet av sjukdomar.

Motion och hälsosam mat förebygger sjukdomar

Motion och hälsosam mat förebygger sjukdomar, ger ökad funktionsförmåga och bättre hälsa. Kost och motion har en viktig roll när det gäller att främja hälsan.

Alkohol- och tobaksrelaterade hälsoproblem och kostnader

Finland är det första landet i världen som har en lagstiftning som har som mål att användningen av tobaksprodukter ska upphöra (Tobakslagen 2010).

De omedelbara vårdkostnaderna för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer och hjärtinfarkt som orsakats av rökning, beräknas ha uppgått till cirka 300 miljoner euro för hälsovården år 2010. Kring 85 proccent av de här kostnaderna kunde sparas om alla rökare slutade röka.

År 2007 beräknades de produktionsförluster som anknyter till rökrelaterade hälsoproblem ligga på cirka 36 000 euro per rökare på 19 år (minskning av arbetsproduktiviteten som orsakas av arbetstid, sjukfrånvaro och kortare arbetskarriärer).