FI SV

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kannattaa

Perhe nauttii ulkoilmastaElintavat vaikuttavat terveysriskeihin. Usein pelkkä elintapojen muutos riittää terveysriskien vähentämiseen. Tällöin lääkehoitoa ei tarvita. Lääkekustannukset laskisivat Suomessa, jos lääkehoitojen tarvetta arvioitaisiin perusteellisemmin.

Lääkehoito on Suomessa turvallista ja lääkkeitä tarvitaan sairauksien hoitamiseen. Riskiin sairastua moniin kansansairauksiin, kuten diabetekseen, osteoporoosiin, sydän- ja verisuonitauteihin, voidaan kuitenkin vaikuttaa myös elintavoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on hyvä investointi

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin. Näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat

  • terveydenhuollon palveluista
  • sairauspoissaoloista ja
  • varhaisesta eläköitymisestä.

Terveyden edistämisen toimien vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta on rohkaisevaa tutkimustietoa:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tuottaa ja kokoaa lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja.

Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.

Lihavuuden ja sen liitännäissairauksien (kakkostyypin diabetes yms.) osuus kaikista terveysmenoista on 1,4 - 7 prosenttia. Terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat keskeisiä sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Diabeteksen hoidon lisäkustannukset ovat 833 miljoonaa euroa vuodessa (Diabetesliiton arvio).

Jos suomalaiset työikäiset söisivät yhden gramman vähemmän suolaa ja yhden energiaprosentin vähemmän tyydyttynyttä rasvaa, säästäisimme noin 40 000 - 62 000 euroa vuorokaudessa (muun muassa vähemmän aivohalvauksia ja sydäntapauksia).

Tupakoinnista ja alkoholista terveysongelmia sekä kustannuksia

Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, jonka lainsäädännössä (Tupakkalaki 2010) on tavoitteeksi asetettu tupakkatuotteidenkäytön lopettaminen.

Tupakasta aiheutuvan keuhkoahtaumataudin, keuhkosyövän ja sydäninfarktin välittömät terveydenhuollon hoitokustannuksien on arvioitu olleen noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2010. Näistä kustannuksista säästyisi 85 prosenttia, jos kaikki tupakoijat lopettaisivat tupakoinnin.

Lisäksi vuonna 2007 lasketut tupakointiin liittyvien terveysongelmien aiheuttamat kansantalouden tuotantomenetykset ovat noin 36 000 euroa tupakoijaa kohden 19 vuoden aikana (työajasta aiheutuva työn tuottavuuden aleneminen, sairauspoissaolot, työurien lyhentyminen).

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163323  


Heli Hätönen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163326