Kontaktinformation

Här hittar du kontaktuppgifter till ministerien. Om du söker en specifik person så går det bra att söka på namn. Om du inte vet vem du ska prata med så är du alltid välkommen ringa till vår växel.

Statsrådets växel: tfn 0295 16001

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO

Raimo Antila, avdelningschef

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163094
E-post

Ville Hänninen, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163518
E-post

Annamari Asikainen, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163232
E-post

Tanja Auvinen, direktör

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163715
E-post

Katja Danner, jurist

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163392
E-post

Tarja Hedenstam, administrativ medarbetare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163606
E-post

Ella Immonen, högskolepraktikant

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY, TANE

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163293
E-post

Nina Järviö, sakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY, TANE

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163733
E-post

Jutta Kaskimäki, jurist

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163719
E-post

Laura Keskinen, högskolepraktikant

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY, TANE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163225
E-post

Anu Löfhjelm, Assistent

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163646
E-post

Riitta Martikainen, tasa-arvoneuvos

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163548
E-post

Mari McAteer, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163033
E-post

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163233
E-post

Eeva Raevaara, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163205
E-post

Milla Sandt, projektikoordinaattori

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163124
E-post

Sami Siltanen, projektikoordinaattori

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163015
E-post

Terhi Tulkki, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163229
E-post

Venla Valkonen, projektikoordinaattori

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163283
E-post

Hannele Varsa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY, TANE

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163281
E-post

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163230
E-post

Päivi Yli-Pietilä, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163228
E-post

Kaisu Ahtola, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163785
E-post

Leena Alanko, planerare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163567
E-post

Antti Janas, direktör

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163501
E-post

Mari Leinonen, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163509
E-post

Sirpa Lindroos, administrativ medarbetare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163255
E-post

Päivi Mattila-Wiro, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163467
E-post

Noora Pajukoski, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163710
E-post

Hanna-Mari Pekuri, regeringsråd

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163459
E-post

Antti Rautio, administrativ medarbetare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163386
E-post

Jenny Rintala, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163421
E-post

Sirkku Saarikoski, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163565
E-post

Terhi Ullakonoja, lagberedningsassistent

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163511
E-post

Jarno Virtanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163495
E-post

Anne Vänskä, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163507
E-post

Eija Yliaho, Assistent

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163473
E-post

Tanja Ylitöyrä, regeringssekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Lagstiftningsenheten / SY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163402
E-post

Jaakko Eskonen, planerare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163055
E-post

Riitta Grönroos, ledningens sekreterare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163454
E-post

Liisa Hakala, direktör

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33540 Tampere
telefonnummer +358295163566
E-post

Kati Herranen-Haapaniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163273
E-post

Päivi Hämäläinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163590
E-post

Heli Höglund, Assistent

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163471
E-post

Irmeli Järvenpää, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163274
E-post

Tarja Kantolahti, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163466
E-post

Mari Kupiainen, sakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPL 33, 00023 Valtioneuvosto
telefonnummer +358295163160
E-post

Susanna Laine, administrativ medarbetare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163455
E-post

Kalle Lautala, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163751
E-post

Mari Leppilampi, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163147
E-post

Piia Mattila, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163476
E-post

Kristiina Mukala, medicinalråd

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163325
E-post

Anne Nyström, ohjelma-avustaja

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163276
E-post

Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

Mikko Rissanen, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163287
E-post

Carolina Sierimo, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163272
E-post

Kimmo Tarvainen, ylilääkäri

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163070
E-post

Jaana Vastamäki, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Policyenheten / TY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163468
E-post

Tapani Aaltela, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163494
E-post

Aino-Maija Alstela, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163568
E-post

Nina Hurme, Assistent

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163496
E-post

Teija Inkilä, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163484
E-post

Hannele Jurvelius, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163486
E-post

Helena Kalliolinna, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163091
E-post

Mirja Kittilä, administrativ medarbetare

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163497
E-post

Miia Kulmala, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163505
E-post

Kirsi Kyrkkö, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163487
E-post

Pirje Lankinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163488
E-post

Tarja Nupponen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163485
E-post

Kari Seppänen, överingenjör

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163490
E-post

Arto Teronen, valvontajohtaja

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163493
E-post

Katri Tytykoski, specialsakkunnig

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163665
E-post

Tapani Vänni, överingenjör

Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Tillsyns- och styrenheten / VY

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163219
E-post

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO

Veli-Mikko Niemi, avdelningschef

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163425
E-post

Anna Cantell-Forsbom, direktör

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163351
E-post

Ritva Halila, ylilääkäri

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163420
E-post

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163482
E-post

Titta Honkala, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163457
E-post

Liisa Jokinen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163406
E-post

Riina-Maria Leskelä, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163398
E-post

Noora Manni, Assistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163156
E-post

Tiina Muinonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163185
E-post

Elina Palola, sosiaalineuvos

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163595
E-post

Malla Parkkonen, sakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163740
E-post

Kirsi Pollari, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163367
E-post

Anni Ritari, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163138
E-post

Julia Rosberg, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163768
E-post

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163169
E-post

Laura Saarinen, projektsekreterare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163352
E-post

Ida Hakanen, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163173
E-post

Jaana Huhta, regeringsråd

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163407
E-post

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163326
E-post

Katariina Jokinen, Assistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163348
E-post

Tiina Judén, projektsekreterare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163634
E-post

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163153
E-post

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163549
E-post

Taru Koivisto, direktör

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163323
E-post

Erja Koponen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163652
E-post

Niina Kovanen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163726
E-post

Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, regeringssekreterare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Mari Miettinen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163644
E-post

Ritva Partinen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 000170 Helsinki
telefonnummer +358295163330
E-post

Marjaana Pennanen, projektchef

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163187
E-post

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163677
E-post

Lia Pursiainen, högskolepraktikant

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163638

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163405
E-post

Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163328
E-post

Sirkka Sivula, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163007
E-post

Emilia Sormunen, projektchef

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163418
E-post

Kaarina Tuokko, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritulllinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163340
E-post

Ida Valajärvi, högskolepraktikant

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163670
E-post

Seija Viljamaa, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163609
E-post

Emmi Alatalo, Assistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163752
E-post

Pauliina Hiltunen, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Kati Hokkanen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163727
E-post

Annakaisa Iivari, direktör

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163371
E-post

Alisa Junkala, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163216
E-post

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163577
E-post

Maaria Kuisma, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163538
E-post

Maija-Liisa Loikkanen, lagberedningsassistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163379
E-post

Taina Pahkamaa, ledningens sekreterare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163292
E-post

Seija Perttula, Assistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163334
E-post

Anne-Mari Raja-aho, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163628
E-post

Leea Rautanen-Muhli, sakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163667
E-post

Annalotta Saarikoski, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163680
E-post

Satu Seikkula, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163479
E-post

Markus Seppelin, sosiaalineuvos

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163217
E-post

Annika Sipi, lagberedningsassistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163769
E-post

Pirjo Suuronen, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163361
E-post

Eero Tanhuanpää, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163112
E-post

Kalle Tervo, regeringsråd

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163045
E-post

Anne Vuori, administrativ medarbetare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163413
E-post

Tuija Ylinen-Puputti, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för gemensamma tjänster / YPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163552
E-post

Saara Autio, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163691
E-post

Maria Finström-Haanpää, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163621
E-post

Erika Forsell, konsultti

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki

Anne Hedman, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163212
E-post

Juuso Heikkilä, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163277
E-post

Marika Heimo, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163019
E-post

Hanna Heinonen, direktör

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163701
E-post

Jussi Heinonen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163016
E-post

Maija Herold, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163017
E-post

Matti Iivanainen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163037
E-post

Ida Jarnila, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163006
E-post

Kirsi Jylhä, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163571
E-post

Jorma Kaakkuriniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/1

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163082
E-post

Kalle Kaitue, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163095
E-post

Juha Katainen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163096
E-post

Samuli Koiso-Kanttila, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/1

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163098
E-post

Roosa Korpikunnas, planerare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163712
E-post

Jenni Koskiahde, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163235
E-post

Johanna Kotonen, kommunikationsexpert

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163118
E-post

Anne Kukkonen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163193
E-post

Markus Latvala, jurist

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163123
E-post

Petteri Lauronen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163180
E-post

Heli Litja, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
E-post

Marja-Riitta Lukkari, övervakningschef

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163211
E-post

Ari Mattila, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163131
E-post

Anne Merjovaara, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163134
E-post

Timo Mulari, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163142
E-post

Carita Murto, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163078
E-post

Mirja Nyroos-Seppänen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163159
E-post

Minna Ollikainen, administrativ medarbetare

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163161
E-post

Niina Pajari, valmistelupäällikkö

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163365
E-post

Heidi Pursiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163267
E-post

Antti Sainio, konsultti

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki

Sini Seemer, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163602
E-post

Mirka Smolej, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163198
E-post

Waltteri Thusberg, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/3

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163182
E-post

Ida Tuomi, Assistent

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163679
E-post

Marja Tuomi, arviointipäällikkö

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/1

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163474
E-post

Anne-Mari Tuominiemi, avustusvalmistelija

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
E-post

Heikki Vaisto, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163722
E-post

Elina Varjonen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163408
E-post

Anne-Mari Varmo, sakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, HAVA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163170
E-post

Elina Vedenkannas, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/1

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163231
E-post

Panu Viinanen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163236
E-post

Sampo Villanen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/1

adressKirkkokatu 14, 00023 Valtioneuvosto
telefonnummer +358295163305
E-post

Anne Väisänen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163247
E-post

Veera Väisänen, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA, STEA/2

adressKirkkokatu 14, 00023 Valtioneuvosto
telefonnummer +358295163445
E-post

Nina von Hertzen-Oosi, specialsakkunnig

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral / STEA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163190
E-post

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO

Satu Koskela, avdelningschef

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163380
E-post

Annimari Laakkonen, ledningens sekreterare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163010
E-post

Laura Lamberg, praktikant

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163658
E-post

Janette Grönfors, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, RONK

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163502
E-post

Kaisa Halinen, medicinalråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163154
E-post

Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, VANE

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163203
E-post

Tea Hoffrén, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, VANE

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163220
E-post

Maija Iles, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163036
E-post

Sonja Jantunen, jurist

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163366
E-post

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163383
E-post

Pirjo Kainulainen, regeringsråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163092
E-post

Marjo Kekki, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163253
E-post

Juha Luomala, sosiaalineuvos

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163492
E-post

Maija Miettinen, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, ETENE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163452
E-post

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163460
E-post

Hanne Mäkitalo, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163296
E-post

Päivi Nygren, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163542
E-post

Jaska Siikavirta, direktör

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163394
E-post

Nina Sundberg, administrativ medarbetare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163089
E-post

Margit Vesa, administrativ medarbetare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163574
E-post

Merja-Liisa Auero, medicinalråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163304
E-post

Jaana Heinonen, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163145
E-post

Liisa Holopainen, regeringssekreterare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163593
E-post

Mikko Hytönen, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163084
E-post

Tapani Hämäläinen, medicinalråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163065
E-post

Harri Jokiranta, programchef

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163444
E-post

Virva Juurikkala, sosiaalineuvos

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163204
E-post

Laura Järvelä, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163167
E-post

Kirsi Kaikko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163545
E-post

Vappu Kananen, administrativ medarbetare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163307
E-post

Anu Kangasjärvi, regeringssekreterare

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163224
E-post

Tuula Kieseppä, ylilääkäri

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163745
E-post

Marika Lahtivirta, jurist

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163605
E-post

Marja Lampola, Assistent

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

telefonnummer +358295163512
E-post

Tuomas Leppo, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163120
E-post

Henna Leppämäki, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00023 Valtioneuvosto
telefonnummer +358295163132
E-post

Ritva Liukonen, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163278
E-post

Katarina Långström, jurist

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163188
E-post

Mari Metsävainio, specialsakkunnig

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163404
E-post

Merituuli Mähkä, regeringsråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163575
E-post

Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163014
E-post

Eveliina Pöyhönen, direktör

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163303
E-post

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163215
E-post

Katariina Rainio, jurist

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163111
E-post

Toni-Petteri Ristolainen, högskolepraktikant

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163747
E-post

Kirsi Ruuhonen, regeringsråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163239
E-post

Helena Vorma, medicinalråd

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163388
E-post

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO

Heli Backman, avdelningschef

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163668
E-post

Tiina Visser, ledningens sekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163076
E-post

Eva Aalto, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163125
E-post

Daniela Fredman, jurist

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163077
E-post

Tiina Haapamäki, lagberedningsassistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163189
E-post

Harri Isokorpi, matemaatikko

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163429
E-post

Riitta Kokko-Herrala, regeringsråd

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163345
E-post

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163342
E-post

Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163183
E-post

Milla Mustamäki, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163261
E-post

Pertti Pulkkinen, ylimatemaatikko

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163427
E-post

Jaana Rissanen, direktör

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163011
E-post

Krista Ruuskanen, Assistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163368
E-post

Noora Silmonen, jurist

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163266
E-post

Helena Solin, planerare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

telefonnummer +358295163655
E-post

Tom Strandström, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163430
E-post

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163546
E-post

Carita Wuorenjuuri, jurist

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163553
E-post

Aija-Leena Gästgifvars, notaari

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163175
E-post

Tuomas Helminen, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163018
E-post

Henna Huhtamäki, regeringsråd

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163072
E-post

Terhi Ilonen, Assistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163251
E-post

Jarmo Kukkonen, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163178
E-post

Sanna Kuorikoski, sakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163770
E-post

Minna Liuttu, finansråd

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163582
E-post

Anne Maunu, administrativ medarbetare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163432
E-post

Pia Nissinen, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163186
E-post

Jere Päivinen, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Essi Rentola, direktör

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163155
E-post

Emmi Ritola, högskolepraktikant

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163558
E-post

Mira Saloheimo, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163038
E-post

Laila Aho, juristi

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163663
E-post

Kaisu Harju-Kolkka, sakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163245
E-post

Kirsi Hiljanen, Assistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163269
E-post

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163344
E-post

Annika Juurikko, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163242
E-post

Marko Leimio, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163564
E-post

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163288
E-post

Tarja Marjamäki, lagberedningsassistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163197
E-post

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163201
E-post

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163004
E-post

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163195
E-post

Joni Rehunen, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163435
E-post

Liisa Siika-aho, direktör

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163085
E-post

Seija Sukula, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163297
E-post

Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163579
E-post

Eeva Vartio, regeringssekreterare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163122
E-post

Emmi Vettenranta, sakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163772
E-post

Paula Vuorenpää, jurist

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163270
E-post

Kalle Aaltonen, specialsakkunnig

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163439
E-post

Karoliina Ahponen, ylifarmaseutti

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163443
E-post

Kia Berg, administrativ medarbetare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163446
E-post

Maija Hakuri, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163774
E-post

Jouni Iiskola, planerare

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 000170 Helsinki
telefonnummer +358295163678
E-post

Hanna-Kaisa Joutsen, ylifarmaseutti

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163442
E-post

Kristiina Kaste, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163416
E-post

Senni Kaunisto, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163458
E-post

Kirsi Korpela, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163440
E-post

Kaarina Koskela, jurist

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163441
E-post

Ulla Kurkijärvi, johtava proviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163436
E-post

Minna Manner-Lehtinen, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163200
E-post

Jaana Martikainen, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163174
E-post

Anna Myllymäki, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163241
E-post

Mareena Paldán, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163130
E-post

Lauri Pelkonen, direktör

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163218
E-post

Sini-Maria Pollari, Assistent

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163724
E-post

Marja Rupponen, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163547
E-post

Outi Salminen, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163448
E-post

Veera Silmu, ylifarmaseutti

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163610
E-post

Jyrki Vanakoski, ylilääkäri

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00023 Helsinki
telefonnummer +358295163284
E-post

Jaana Viikinkoski, yliproviisori

Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Läkemedelsprisnämnden / HILA

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

Kari Hakari, avdelningschef

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163642
E-post

Laura Honkonen, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163376
E-post

Mirva Hyötylä, projektsekreterare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163083
E-post

Niina Kiviaho, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163009
E-post

Erika Partanen, planerare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163008
E-post

Anna Saukkonen, ledningens sekreterare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163357
E-post

Markku Heinäsenaho, dataadministrationschef

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163158
E-post

Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163295
E-post

Mikko Huovila, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1 A, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163032
E-post

Vappu Kurki, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163246
E-post

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163702
E-post

Minna Lohtander, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163164
E-post

Inari Otonkoski, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163767
E-post

Jaakko Penttinen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
E-post

Minnamari Pigg, jurist

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163477
E-post

Jaakko Poikonen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163148
E-post

Maarit Puhto, dataadministrationschef

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163243
E-post

Pilvi Rantanen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163591
E-post

Minna Saario, direktör

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163146
E-post

Jari Suhonen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163696
E-post

Satu Tissari, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163510
E-post

Sini Tuovinen, Assistent

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163636
E-post

Juhana Valo, projektchef

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163523
E-post

Tarja Vehmaanperä, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163498
E-post

Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163370
E-post

Riikka Vuokko, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163600
E-post

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Enheten för digitalisering och informationshantering / DITI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Leena Alanne, Assistent

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163262
E-post

Anne Arvonen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163285
E-post

Ilona Autti-Rämö, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163133
E-post

Krista Björkroth, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163403
E-post

Ritva Bly, ledande sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163039
E-post

Moona Harju, högskolepraktikant

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163781
E-post

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMaritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163290
E-post

Riikka Kankaanpää, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163171
E-post

Minna Klemettilä, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163686
E-post

Emmi Korkalainen, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163047
E-post

Sari Koskinen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163409
E-post

Antti Kuopila, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 1 A, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163516
E-post

Vuokko Lehtimäki, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163256
E-post

Märta Lehtonen, projektsekreterare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163207
E-post

Jussi Lind, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163578
E-post

Taina Mäntyranta, johtaja, lääkintöneuvos

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163692
E-post

Maria Nousiainen, projektsekreterare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163711
E-post

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163012
E-post

Reima Palonen, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163090
E-post

Laura Sandström, sakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163759
E-post

Sinikka Sihvo, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 1, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163221

Linda Soikkeli, specialsakkunnig

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Auli Valli-Lintu, regeringsråd

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163463
E-post

Suvi Velic, jurist

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Silvia Ylikulju, planerare

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163650
E-post

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO

Samira Kudia, ledningens sekreterare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163478
E-post

Niina Metsälä, praktikant

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163586
E-post

Petra Metsälä, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163675
E-post

Taneli Puumalainen, avdelningschef

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163280
E-post

Tommi Heinonen, högskolepraktikant

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163693
E-post

Lasse Ilkka, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163714
E-post

Monika Kankaanrinta, Assistent

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163151
E-post

Heli Laapotti, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163431
E-post

Krista Lyyra, eritysasiantuntija

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163587
E-post

Merja Rapeli, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163126
E-post

Tove Ruokoja, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163613
E-post

Markku Saarinen, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163562
E-post

Pekka Tulokas, valmiusjohtaja

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163202
E-post

Elina Asola, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163437
E-post

Sari Ekholm, medicinalråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163447
E-post

Anne Hautala, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163703
E-post

Tuula Helander, direktör

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

telefonnummer +358295163480
E-post

Ari Jansen, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163741
E-post

Anna Kaikkonen, administrativ medarbetare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA, Geenitekniikan lautakunta / GTLK

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163268
E-post

Kristiina Kaski, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163320
E-post

Tia-Maria Kirkonpelto, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163264
E-post

Joni Komulainen, regeringsråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163453
E-post

Eeva Kostia, administrativ medarbetare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163384
E-post

Mari Laurén-Häussler, regeringssekreterare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163762
E-post

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163449
E-post

Merja Mustonen, ledande sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163116
E-post

Viivi Nousiainen, planerare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163140
E-post

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163619
E-post

Sari Palojoki, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163456
E-post

Marja Penttilä, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163682
E-post

Tiina Satti, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163411
E-post

Essi Suonvieri, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163137
E-post

Saana Sydänmaanlakka, planerare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163718
E-post

Sini Tervo, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163529
E-post

Kirsi Törmäkangas, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA, Geenitekniikan lautakunta / GTLK

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163353
E-post

Anna Kaisa Väätänen, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA, Geenitekniikan lautakunta / GTLK

adressKirkkokatu 14, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163354
E-post

Aleksi Westerholm, planerare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163763
E-post

Thomas Aspholm, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163135
E-post

Jyrki Huikari, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163318
E-post

Mariel Häkkinen, Assistent

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Liisa Katajamäki, regeringsråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163329
E-post

Jari Keinänen, direktör

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163311
E-post

Katariina Kilpeläinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163196
E-post

Hanna Korhonen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163041
E-post

Helena Korpinen, regeringssekreterare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163317
E-post

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163713
E-post

Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163079
E-post

Kari S Lankinen, ylilääkäri

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163540
E-post

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163177
E-post

Marjo Malja, sosiaalineuvos

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163581
E-post

Jaana Markkula, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163639
E-post

Maija Neva, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressPeltokatu 26, 33100 Tampere
telefonnummer +358295163073
E-post

Mirjam Orvomaa, projektikoordinaattori

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163687
E-post

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163343
E-post

Mari Pajula, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163040
E-post

Liisa Palola, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163248
E-post

Mikko Paunio, medicinalråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163312
E-post

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163282
E-post

Jussi Poutanen, sakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163319
E-post

Meri Päivärinta, Assistent

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163227
E-post

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163315
E-post

Johanna Särelä, administrativ medarbetare

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Laura Terho, jurist

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163550
E-post

Paula Tiittala, ylilääkäri

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163744
E-post

Ismo Tuominen, regeringsråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163341
E-post

Anneli Törrönen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163513
E-post

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163324
E-post

Minna Viuhko, specialsakkunnig

Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163470
E-post

Enheten för stöd för ledningen / JOT

Vuokko Mastokangas, ledningens sekreterare

Enheten för stöd för ledningen / JOT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163660
E-post

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja

Enheten för stöd för ledningen / JOT

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163382
E-post

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163286
E-post

Päivi Koivumaa, administrativ medarbetare

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163104
E-post

Raija Kortelainen, Assistent

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163103
E-post

Anne Kumpula, regeringsråd

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163705
E-post

Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163139
E-post

Riikka Pellikka, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Strategigruppen / STRA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163659
E-post

Ilpo Airio, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163426
E-post

Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163754
E-post

Faiz Alsuhail, direktör

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163671
E-post

Antti Hautaniemi, konsultativ tjänsteman

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163462
E-post

Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163275
E-post

Ilari Keso, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163414
E-post

Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163630
E-post

Mikko Meuronen, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163641
E-post

Stina Oksa, specialsakkunnig

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163002
E-post

Jenni Rantalainen, Assistent

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163306
E-post

Raija Volk, direktör

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163263
E-post

Santeri Vuoti, planerare

Enheten för stöd för ledningen / JOT, Utvärderingsgruppen / ARVI

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163399
E-post

Förvaltningsenheten / HAL

Päivi Ahtialansaari, Assistent

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163226
E-post

Tuija And-Kähkönen, laskentasihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163222
E-post

Virpi Andersson, laskentasihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163362
E-post

Tomas Forsström, taloussuunnittelupäällikkö

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163563
E-post

Riikka Friberg, laskentasihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163629
E-post

Susanna Grimm-Vikman, konsultativ tjänsteman

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163172
E-post

Marianne Koivunen, finanssisihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163573
E-post

Ritva-Liisa Kukkonen, specialsakkunnig

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163737
E-post

Mirkka Laaka, jurist

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163537
E-post

Aila Malenius, hankinta-avustaja

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163279
E-post

Sanna Mäkelä, laskentasuunnittelija

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163450
E-post

Siru Nylén-Karo, specialsakkunnig

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163244
E-post

Suvi Prokkola, laskentapäällikkö

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163475
E-post

Ilkka Räisänen, laskentasuunnittelija

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163238
E-post

Mikko Staff, ekonimidirektör

Förvaltningsenheten / HAL, Ekonomigruppen / TAR

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163214
E-post

Jaana Koski, hallintoylijohtaja

Förvaltningsenheten / HAL

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163519
E-post

Jaana Blomqvist, specialmedarbetarens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki

Anna Gripenberg, ledningens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163515
E-post

Eija Hinkka, koulutussihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163536
E-post

Susanna Honkasalo, ledningens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

telefonnummer +358295163742
E-post

Leif Härkönen, praktikant

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsini
telefonnummer +358295163623
E-post

Minna Juurtola, personalsekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163527
E-post

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163522
E-post

Anja Kumpula, personalsekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163528
E-post

Mirka Kuukka, ledningens assistent

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163534
E-post

Jaana Kärpänoja, specialmedarbetarens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsini

Leila Leppänen, personalplanerare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163526
E-post

Kirsi Markkanen, administrativ medarbetare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163086
E-post

Susanna Miettinen, valtiosihteerin sihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Riikka Mononen, valtiosihteerin sihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163531
E-post

Liisa Mäenpää, specialsakkunnig

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressHallituskatu 3, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163223
E-post

Eija Paananen, Assistent

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163533
E-post

Liisa Perttula, regeringsråd

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163521
E-post

Paula Puustinen, ledningens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163589
E-post

Päivi Saarimaa, sosiaali- ja terveysministerin sihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163535
E-post

Annastiina Siekkeli, personalsekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163213
E-post

Maria Vanhanen, perhe- ja peruspalveluministerin sihteeri

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163525
E-post

Karoliina Vieler-Porter, specialsakkunnig

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163588
E-post

Minna Westerholm, specialmedarbetarens sekreterare

Förvaltningsenheten / HAL, Förvaltningsgruppen / HALPA

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163336
E-post

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

Emilia Berg, högskolepraktikant

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163333
E-post

Sarita Friman-Korpela, konsultativ tjänsteman

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163349
E-post

Juuli Hakulinen, sakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163651
E-post

Reetta Honkanen, specialsakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163684
E-post

Elina Häkkinen, sakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163119
E-post

Seija Jumisko, administrativ medarbetare

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163707
E-post

Puhelin KVY varaliittymä,

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163559

Raija Konttinen, administrativ medarbetare

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163129
E-post

Outi Kuivasniemi, kansainvälisten asiain johtaja

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163117
E-post

Olli Kuukasjärvi, konsultativ tjänsteman

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163210
E-post

Kaisa Lähdepuro, specialsakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 HELSINKI
telefonnummer +358295163419
E-post

Mia Mäkinen, projektplanerare

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163075
E-post

Tiina Neal, administrativ medarbetare

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163128
E-post

Elisa Palminen, specialsakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163465
E-post

Tuija Perälä, Assistent

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163127
E-post

Jenna Uusitalo, jurist

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163152
E-post

Eeva Vasara, planerare

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163143
E-post

Sari Vuorinen, specialsakkunnig

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman

Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163337
E-post

Kanslichef

Kirsi Varhila, kanslichef

Kanslichef

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163338
E-post

Pasi Pohjola, direktör

Kanslichef, Kanslichefens stab

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163585
E-post

Päivi Salo, generalsekreterare

Kanslichef, Kanslichefens stab

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Niina Sipiläinen, tarkastuspäällikkö

Kanslichef, Kanslichefens stab

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163570
E-post

Nina Tuominen, kansliapäällikön sihteeri

Kanslichef, Kanslichefens stab

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163360
E-post

Kommunikationsenheten / VIE

Mariina Cervera Liñan, planerare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163249
E-post

Jessica Gustafsson, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163690
E-post

Miro Järnefelt, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163654
E-post

Sara Lallukka, kommunikations­sekreterare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163604
E-post

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163136
E-post

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163635
E-post

Riikka Nurmi, kommunikationschef

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163003
E-post

Jani Osolanus, visuaalinen asiantuntija

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163640
E-post

Nina Palin, kommunikationsplanerare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163141
E-post

Pauliina Pohjala, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163322
E-post

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163350
E-post

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163396
E-post

Annette Rinne, kommunikationschef

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163316
E-post

Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163165
E-post

Mona Siltanen, kommunikationsplanerare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163664
E-post

Sari Siniketo, kommunikations­sekreterare

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163144
E-post

Anna Työrinoja, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163615
E-post

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163423
E-post

Heidi Volotinen, högskolepraktikant

Kommunikationsenheten / VIE

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163757
E-post

Social- och hälsovårdsminister

Hanna Sarkkinen, social- och hälsovårdsminister

Social- och hälsovårdsminister

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Specialmedarbetare

Matti Hirvola, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163603
E-post

Hanna Hänninen, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163508
E-post

Timo Lehtinen, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163387
E-post

Laura Lindeberg, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Juho Orjala, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163424
E-post

Jiri Sironen, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295163410
E-post

Jenny Suominen, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

telefonnummer +358295163109
E-post

Sampo Varjonen, ministerns specialmedarbetare

Specialmedarbetare

adressMeritullinkatu 8, 00170 Helsinki
E-post

Social- och hälsovårdsministeriet

Telefon: +358 295 16001 (Statsrådets växel) 
Adress: PB 33, 00023 Statsrådet 
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors 
Fax: 02951 63415
Officiell e-postadress: [email protected]

Personalens e-postadresser har formen: [email protected]
(Obs. utan skandinaviska tecken å, ä eller ö)

Avdelningen för arbete och jämställdhet Tammerfors

Telefon: +358 295 16001(Statsrådets växel) 
Besökadress: Peltokatu 26, C-talo, 8. krs, 33100 Tammerfors 

Verksamhetsställena

Social- och hälsovårdsministeriet har verksamhet på tre olika ställen: Sjötullsgatan 8 och Kyrkogatan 14 i Helsingfors samt i Tammerfors.

På Sjötullsgatan 8 arbetar ministrarna med sina staber, tjänstemannaledningen, förvaltnings- och planeringsavdelningen, försäkringsavdelningen, avdelningen för främjande av välfärd och hälsa, avdelningen för säkerhet och hälsa, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga och avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården. Enheten för internationella ärenden och kommunikationsenheten finns också på Sjötullsgatan.

På Kyrkogatan 14 finns beredskapsenheten och läkemedelsprisnämnden samt nämnder som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet är placerad i Tammerfors.

Tillgänglighet

Huvudingången på Sjötullsgatan 8 är tillgänglig. Också möteslokalerna är tillgängliga. En tillgänglig toalett finns på entrévåningen. Behov av parkering för rörelsehindrade ska meddelas på förhand. Kontakta social- och hälsovårdsministeriets rådgivning för mer information, tfn 0295 161 110 eller per e-post: [email protected]

Stationscentret i Tammerfors (Asemakeskus) har en tillgänglig entré och dörren kan öppnas med en tryckknapp. En tillgänglig toalett finns på första våningen. Det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade på gatuplan. I A-, B- och C-tornen finns hissar som är tillgängliga med rullstol. Parkeringen i byggnaden förvaltas av Finnpark. Entrétjänsten vid Stationscentret Technopolis hjälper i alla ärenden kl. 8–16: tfn 050 512 7386 eller per e-post: [email protected] 

Kommunikation

E-post för medier: viestinta.stm(at)gov.fi

Servicenummer för medier är inte i bruk ny.

Registratorskontoret

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023  STATSRÅDET

Fax: 02951 63415
Tfn: 02951 63100
Officiell e-postadress: [email protected]

Handlingar som är adresserade till social- och hälsovårdsministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS

Social- och hälsovårdsministeriets nätfakturaadress

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702446858
OpusCapita Solutions Oy:s förmedlarkod: E204503                   

FO-nummer: 0244685-8
Mervärdesskattenummer: FI02446858

Personkatalog

Kontaktuppgifterna till social- och hälsovårdsministeriets personal finns i Statens kontaktregister. Det inkluderar kontaktuppgifterna till alla ämbetsverk och tjänstemän som medborgarna i dagsläget kan kontakta per telefon via statens telefoncentral.

På andra webbplatser

Medborgarrådgivningen (Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används)