Varautuminen pandemiaan

Kansallista varautumista pandemiaan ohjaa tartuntatautilaki (1227/2016), joka tuli voimaan 1.3.2017.

Lisäksi Maailman terveysjärjestö (WHO) on vuonna 2017 päivittänyt ohjettaan pandemiaan varautumisesta ja vasteesta.

Pandemiasuunnitelman päivitystyö käynnistyy keväällä 2020, ja valmistuu näillä näkymin syksyllä 2020. Päivitystyössä otetaan huomioon varautumissuunnitelmaan vaikuttavat uudet säädökset ja ohjeet. Edellisen kerran suunnitelma päivitettiin vuonna 2012.

Varautumissuunnitelman tavoitteena on rajoittaa haittoja, joita pandemiasta aiheutuu ihmis-ten terveydelle sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin.

Muualla palvelussa