Varautuminen pandemiaan

Kansallista varautumista pandemiaan ohjaa tartuntatautilaki (1227/2016), joka tuli voimaan 1.3.2017.

Lisäksi Maailman terveysjärjestö (WHO) on vuonna 2017 päivittänyt ohjettaan pandemiaan varautumisesta ja vasteesta.

Pandemiasuunnitelman päivitystyö on käynnissä, ja uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana. Päivitystyössä otetaan huomioon varautumissuunnitelmaan vaikuttavat uudet säädökset ja ohjeet. Edellisen kerran suunnitelma päivitettiin vuonna 2012.

Varautumissuunnitelman tavoitteena on rajoittaa haittoja, joita pandemiasta aiheutuu ihmisten terveydelle sekä turvata yhteiskunnan toimintojen jatkuvuus mahdollisimman hyvin.

Muualla palvelussa