Usein kysyttyjä kysymyksiä lastensuojelusta Suomessa

Suomessa lastensuojelu perustuu keskeisesti lastensuojelulakiin (417/2007) ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (SopS 59–60/1991). Lastensuojelulaki koskee kaikkia lapsia, jotka asuvat tai oleskelevat Suomessa. Tämä ei riipu heidän kansalaisuudestaan, uskonnostaan tai kulttuuristaan. Lastensuojelussa kaikkein tärkeintä on lapsen etu.

Lisätietoja

Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163482   Sähköpostiosoite:


Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163185   Sähköpostiosoite: