Yhteisöt ja toimintakyky -osasto (YTO)

Yhteisöt ja toimintakyky -osasto vastaa asioista, jotka koskevat lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja, vammaispalveluja ja iäkkäiden palveluja, sosiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä.

Lisäksi osaston vastuulle kuuluvat ministeriön valtionavustustoiminnan koordinaatio sekä rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Yhteisöt ja toimintakyky -osaston päällikkö on Annakaisa Iivari.
(sihteeri Taina Pahkamaa-Huusko)

Lapset ja nuoret -yksikkö (LANU)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa
 • opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
 • perhesosiaalityötä, kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä ja vanhemmuuden tukea
 • adoptiota
 • lastensuojelua
 • valtion koulukoteja
 • lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja
 • lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisyä ja osallisuuden
 • vahvistamista
 • muita lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluja
 • nuorisotakuuta ja ohjaamoja

Johtaja Elina Palola.
(sihteeri Anna Jalo)

Toimintakyky-yksikkö (TOK)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä
 • terveellistä ravitsemusta, terveyttä edistävää liikuntaa ja mielenterveyden edistämistä
 • vammaispalveluja
 • iäkkäiden palveluja
 • lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta
 • työkykyä edistäviä palveluja sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • muita kohderyhmän sosiaali- ja terveyspalveluja
 • terveyden edistämisen määrärahaa

Johtaja Taru Koivisto.
(sihteeri Eeva Kankaanpää)

Yhteiset palvelut –yksikkö (YPA)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • osaston toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä osaston yleiset asiat (pl. STEA:n yleishallintoasiat)
 • valtionavustustoiminnan kehittämis- ja yhteensovittamistehtävät Euroopan unionin
 • rakennerahastohankkeita lukuun ottamatta
 • rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävät avustukset
 • yhteisöt ja toimintakyky -osaston, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston ja turvallisuus ja terveys -osaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, maksatus- ja laskutustoiminta, matkajärjestelyt sekä säädösvalmistelun tekninen tuki
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, maksatus- ja laskutustoiminta
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta koskevat asiat

Johtaja Kirsi Kaikko.
(sihteeri Seija Perttula)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 • vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä avustuksista
 • avustusten valmistelu
 • avustusten maksaminen
 • avustusten käytön valvonta
 • vaikutusten arviointi
 • valtionavustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvien menettelyiden viestintä

Johtaja Hanna Heinonen.
(sihteeri Heli Mahlanen)