kuvituskuva

Työelämäohjelmat

Hallitusohjelman työelämäohjelmat tuottavat konkreettisia ratkaisuja työelämään ja palvelujärjestelmään. Työllisyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää kaikkien työelämäohjelmien toimenpiteitä.

Työelämän murroksessa muutoksen mahdollistavat työpaikat ja työikäiset yhdessä toimivan palvelujärjestelmän kanssa. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen lisääminen, osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen sekä osatyökykyisten mahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat ratkaisevassa asemassa työllisyystavoitteen saavuttamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien kokonaisuus koostuu TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen liittyvästä tutkimusohjelmasta, Työkykyohjelmasta sekä Työelämän mielenterveysohjelmasta.