Työelämäohjelmat

kuvituskuva

Hallituksen työelämäohjelmat ovat tuottaneet hallituskaudella 2019-2023 konkreettisia ratkaisuja työelämään ja palvelujärjestelmään. Ohjelmien toteutus perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Työllisyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen on edellyttänyt kaikkien työelämäohjelmien toimenpiteitä.

Työelämän murroksessa muutoksen käynnistymisen ovat mahdollistaneet työpaikat ja työikäiset yhdessä toimivan palvelujärjestelmän kanssa. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikainen lisääminen, osaamistarpeiden tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen, työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen sekä osatyökykyisten mahdollisuuksien parantaminen työelämässä ovat ratkaisevassa asemassa työllisyyden vauhdittamisessa myös tulevaisuudessa.

Uudet mallit työelämään ja palvelujärjestelmään

Työelämäohjelmat ovat mahdollistaneet työllisyyttä vauhdittavien ja työelämän laatua parantavien toimintamallien ja konseptien yhteiskehittämisen toimialoilla, työpaikoilla ja palvelujärjestelmässä. Ohjelmakaudella on levitetty työelämän tilannekuvaan pohjautuvaa tutkimustietoa, kasvatettu mallien ja työkalujen tunnettuutta ja edistetty mallien juurtumista työpaikoille ja palvelujärjestelmään. Samaan aikaan käynnissä olevat uudistukset ja niiden nivoutuminen ohjelmatyöhön (mm. sote-uudistus ja sosiaaliturvauudistus) ovat edistäneet mallien levittämistä ja verkostojen syntymistä.

Uusien työelämän mallien sekä kehittämis- ja yhteistyötapojen myötä työpaikkojen uudistumiskyvyllä ja palveluiden saatavuudella on pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksia samalla kun työelämästä tuotettava jatkuva tilannekuva vauhdittaa muutosta:

  • uudet mallit ja konseptit syntyvät työpaikoille ja palvelujärjestelmään
  • johtaminen vastaa yhteiskunnan muutokseen ja työn murrokseen
  • työurat pitenevät ja työikäiset pysyvät työkykyisinä
  • uudistumiskyky, ennakointi, oppiminen, työn veto- ja pitovoima sekä kilpailukyky kasvavat

Sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamien työelämäohjelmien kokonaisuus on koostunut TYÖ2030-ohjelmasta ja siihen sisältyvästä Työn, terveyden ja työkyvyn tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, Työelämän mielenterveysohjelmasta sekä Työkykyohjelman STM:n toimenpiteistä.