Ministereiden välinen työnjako STM:ssä

Petteri Orpon hallituksessa sosiaali- ja terveysministeriön asioita käsittelee kolme ministeriä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen käsittelee sosiaaliturva- ja vakuutusosastolle, työ- ja tasa-arvo -osastolle, sekä turvallisuus ja terveys -osastolle kuuluvat asiat. Hän ei kuitenkaan käsittele työministeri Arto Satoselle kuuluvia sosiaaliturva- ja vakuutusosaston työttömyysturva- ja aikuiskoulutusasioita. Lisäksi Grahn-Laasonen käsittelee toimeentulotukiasiat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolta.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat kuin mitä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja työministeri Satonen käsittelevät. Juuso käsittelee siis kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle, yhteisöt ja toimintakyky -osastolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolle (toimeentulotukea lukuun ottamatta) kuuluvat asiat. Lisäksi Juuso käsittele ministeriön erillisyksiköiden asiat.

Työ- ja elinkeinoministeriöön nimetyllä työministeri Arto Satosella on TEM:n lisäksi vastuualueita STM:ssä. Satonen käsittelee työttömyysturvaan ja aikuiskoulutukseen liittyvät asiat.

Lisätietoja

Maria Vanhanen, sosiaaliturvaministerin sihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Henkilöstö- ja hallintoyksikkö / HEHA Puhelin:0295163525   Sähköpostiosoite: