Työsuojeluvalvonta

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee työsuojeluvalvonnan tavoitteet ja ne toimialat, joihin valvonta painottuu, nelivuotiskausittain niin sanotuissa runkosuunnitelmissa. 

Uusin runkosuunnitelma koskee vuosia 2024-2027.

Työsuojelulainsäädännön noudattamista työpaikoilla valvovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet.

Työsuojelun vastuualueet myös vakavat työtapaturmat sekä antavat neuvontaa ja ohjeita työpaikkojen turvallisuuden lisäämiseksi.

Valvonta työpaikoilla

Työsuojelun valvonta perustuu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin (niin sanottu valvontalaki).

Työsuojelun vastuualueiden valvottavana on noin 300 000 työpaikkaa, ja vuosittain tehdään yli 20 000 työsuojelutarkastusta.

Lisää työsuojeluvalvonnasta ja -tarkastuksista:

Valvonnan vaikuttavuuden parantaminen

Runkosuunnitelmassa määritellään aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden visio sekä toiminnan yhteiset linjaukset ja vaikuttavuustavoitteet vuosille 2024–2027.

Visiossa tärkeimmiksi työsuojelun vastuualueiden toimintaan vaikuttaviksi ilmiöiksi on tunnistettu työolot, reilu työelämä, psykososiaalinen kuormitus, jatkuva uudistuminen, tieto ja digitalisaatio.

Vaikuttavuustavoitteisiin liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä sovitaan erikseen vuosittaisessa tulossopimuksessa.

Lisätietoja

Arto Teronen, valvontajohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY Puhelin:0295163493   Sähköpostiosoite: