FI SV EN RU

Työsuojelu varmistaa turvalliset työolot

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ja kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja työsuojelupolitiikkaa sekä vastaa työsuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi ministeriö ohjaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueita.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja työsuojelun vastuualueet muodostavat yhdessä Suomen työsuojeluhallinnon.

Tietoa ministeriön toimista työsuojeluasioiden kehittämisessä:

Terveenä ja turvallisesti työssä

Työsuojelun tarkoituksena on ehkäistä, vähentää ja poistaa työssä ja työoloista aiheutuvia tapaturmia, ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.

Työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikalla halutaan muun muassa

  • vähentää sairauspoissaoloja
  • vähentää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä
  • kehittää työoloja sekä
  • pitää yllä työ- ja toimintakykyä.

Työsuojelun yhtenä tärkeänä tehtävänä on harmaan talouden torjunta; keinoja ovat muun muassa työsuojelulainsäädännön kehittäminen ja työsuojeluvalvonnan tehostaminen.

Tavoitetila vuonna 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset, joissa määritellään Suomen tavoitteet.

Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä

  • ammattitautien määrä vähenee 10 prosenttia
  • työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 prosenttia
  • työn aiheuttama koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 prosenttia
  • työn aiheuttama koettu henkinen kuormitus vähenee 20 prosenttia.

Tutustu linjauksiin:

Yhteistyötä yli rajojen

Työsuojelun kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa Euroopan unionissa, Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa ja Pohjoismaiden kanssa.

Työterveys ja -turvallisuus on yksi EU:n sosiaalipolitiikan tärkeimmistä ja edistyksellisimmistä osa-alueista.

Suurin osa Suomen työsuojelulainsäädännöstä perustuu EU-direktiiveihin, joiden valmisteluun suomalaiset asiantuntijat osallistuvat.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto toimii Bilbaossa sijaitsevan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kansallisena koordinaatiokeskuksena.

Muita kansallisia työsuojelun organisaatioita