Hoppa till innehåll
Media

Utkomstskyddet för företagares familjemedlemmar förändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.06
Pressmeddelande 222/2018

Utkomstskyddet vid arbetslöshet för företagares familjemedlemmar förbättras. Ändringarna av utkomstskyddet för arbetslösa gäller en sådan företagares familjemedlem som inte har innehav, röstetal eller bestämmanderätt i företaget, men han eller hon arbetar dock i familjeföretaget och har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare. En sådan person är löntagare i fortsättningen även när lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas på honom eller henne.

Republikens president stadfäste lagen den 28 december. Lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

Det s.k. arbetsvillkoret för rätt till arbetslöshetsdagpenning för personer som definierats som en företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget är 52 kalenderveckor. På arbetstiden och lönen tillämpas de allmänna bestämmelser som gäller arbetsvillkoret för löntagare, varmed huvudregeln är att arbetstiden ska vara minst 18 timmar per kalendervecka och lönen ska följa kollektivavtalet. Arbetsvillkoret ska tjänas in under den tid då personen inte har innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Arbetsvillkoret och det arbetsvillkor på 26 kalenderveckor som gäller övriga löntagare får inte kombineras.

Ändringen förtydligar enligt vilketdera kassamedlemskap en person kan tjäna in sin rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Det mildrar villkoren som ska uppfyllas för att personen ska betraktas som arbetslös.

Bekanta dig med figuren som berättar vilken ändring det är fråga om
Utkomstskydd för arbetslösa för företagares familjemedlemmar

Ändringarna påverkar inte hur rätten till utkomstskydd för arbetslösa uppstår för sådana personer som äger om än bara en liten andel av familjeföretaget eller som har bestämmanderätt i företaget eller som har en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Gällande villkor för arbetslöshetsskyddet för löntagare, till exempel arbetsvillkoret ändras inte.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected] (28.12.2018 och fr.o.m. 7.1.2019)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (31.12.2018–4.1.2019)

Tillbaka till toppen