Hyppää sisältöön
Media

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2018 12.06
Tiedote 222/2018

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tehdään parannuksia. Työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä ja jonka eläkevakuutus on työntekijän eläkelain mukainen. Tällainen henkilö on jatkossa palkansaaja myös, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 28. joulukuuta ja se tulee voimaan 1.7.2019.

Työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto on yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia yleisiä säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää.

Muutos selkeyttää sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se lieventää ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta henkilö katsotaan olevan työtön.

Tutustu kuvioon, jossa kerrotaan mistä muutoksessa on kyse:

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva

Muutokset eivät vaikuta työttömyysturvaoikeuden syntymiseen sellaisille henkilöille, jotka omistavat pienenkin osuuden perheen yrityksestä taikka joilla on kyseisessä yrityksessä määräysvaltaa tai joiden eläkevakuutus on yrittäjän eläkelain taikka maatalousyrittäjän eläkelain mukainen. Voimassa oleviin palkansaajia koskeviin työttömyysturvan ehtoihin, esimerkiksi työssäoloehtoon ei tule muutoksia.

Lisätietoja

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 02951 63288, [email protected] (28.12.2018 ja jälleen 7.1.2019 alkaen)
johtaja Liisa Siika-aho, p. 02951 63085, [email protected] (31.12.2018-4.1.2019)

Sivun alkuun