Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De maximala boendeutgifter som beaktas i det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare hålls på nuvarande nivå

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2015 14.31
Pressmeddelande 229/2015

De maximala boendeutgifter som beaktas i det allmänna bostadsbidraget hålls 2016 på samma nivå som 2015. Även de utgifter för uppvärmning, vatten och underhåll, de genomsnittliga boendeutgifter och det maximibelopp för boendeutgifter som inverkar på beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare kommer 2016 att vara på samma nivå som i år. I fråga om det allmänna bostadsbidraget kommer den självriskandel som beräknas utifrån inkomsterna nästa år att höjas från 40 till 42 procent.

Det inkomstbelopp som berättigar till allmänt bostadsbidrag till fullt belopp kommer nästa år att vara samma som i år. Detta innebär att en person som får arbetsmarknadsstöd fortsättningsvis kommer att få bostadsbidrag till fullt belopp.

De lagändringar som gäller det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

Keijo Tanner, specialforskare, tfn 02951 63304, [email protected]

Tillbaka till toppen