Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hälsa och hållbar utveckling behandlas vid WHO:s världshälsoförsamling

Social- och hälsovårdsministeriet
23.5.2016 8.30
Pressmeddelande 72/2016

Världshälsoorganisationen WHO:s 69:e världshälsoförsamling hålls i Genève den 23–28 maj. Finland representeras vid världshälsoförsamlingen av familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Temat för den allmänna debatten vid världshälsoförsamlingen är ”Hållbar utveckling och Agenda 2030”. Ett centralt mål inom den hållbara utvecklingen är att alla människor över hela världen ska få de hälsovårdstjänster de behöver utan att det medför en ekonomisk risk för den som använder sig av tjänsterna.

Finland föreslår att världshälsoförsamlingen antar en resolution som betonar vikten av att stärka folkhälsoinsatserna i strävan efter täckande hälsovårdstjänster för alla. Det är viktigt att t.ex. hälsosystemen utvecklas, att det samarbetas tväradministrativt inom hälsofrämjandet och att det vidtas åtgärder både på befolkningsnivå, såsom minskning av miljörelaterade hälsoolägenheter, och på individnivå, såsom vaccinationer. Utan folkhälsoinsatser är det i praktiken inte möjligt att uppnå jämlika möjligheter till hälsa.

Minister Rehula håller Finlands anförande vid den allmänna debatten. Under världshälsoförsamlingens gång har minister Rehula bilaterala möten med bl.a. ministrar från Sverige, Iran, Etiopien, Pakistan och Singapore.

Finland ordnar i samband med världshälsoförsamlingen även ett sidoevenemang om fetma och undernäring hos barn.

”Att främja barns näring och hälsa är inte en kostnad utan en investering i en hållbar framtid”, konstaterar familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Fetma hos barn är ett växande globalt problem. Enligt statistik från WHO var antalet överviktiga småbarn i världen cirka 42 miljoner år 2013. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu kommer det att finnas 70 miljoner överviktiga barn under skolåldern i världen år 2025.

I Finland förebyggs övervikt hos barn genom rådgivningssystemet och en välordnad daghems- och skolbespisning. Dessa intresserar även andra länder.

Vid världshälsoförsamlingen behandlas även flera ärenden som gäller WHO:s förvaltning, smittsamma och icke smittsamma sjukdomar samt hälsosäkerhet.

Världshälsoförsamlingen, som möts årligen i maj, är WHO:s högsta beslutande organ som har till uppgift att besluta om organisationens hälsopolitiska riktlinjer.

Ytterligare information

Satu Leino, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 63428

Tillbaka till toppen