Hoppa till innehåll
Media

Årets pappor deltar aktivt i barnens vardag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.11.2016 13.30
Pressmeddelande 195/2016

Priset Årets Pappa beviljades i år till två pappor. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula överlämnade priset till Jussi Hartikainen och Pasi Uhtakari.

Årets tema var faderskapet i vardagen. I bedömningskriterierna för prisutdelningen lyfte man även fram pappornas aktiva deltagande i idrotts- och fritidsverksamhet samt kamratstödet till frånskilda pappor.

De tre barnen bor hos Jussi Hartikainen från Kuopio. Det äldsta barnet har redan flyttat hemifrån men de tonåriga pojkarna bor fortfarande hemma. Hartikainen utför frivilligarbete genom att hjälpa till vid skilsmässor och ge stöd i föräldraskapet. Han fungerar som stödperson i situationer där föräldrarna håller på att skiljas och leder en kamratstödsgrupp för frånskilda pappor. Hartikainen utför frivilligarbete som idrottstränare även för barn och unga.

Pasi Uhtakari som bor i Sastamala är pappa i en ombildad familj. Den ombildade familjen består av maka och hennes biologiska barn. Uhtakaris biologiska barn besöker familjen regelbundet. Uhtakari är vardagspappa och en social boförälder för sin makas barn. Det ena barnet har en funktionsnedsättning. Uhtakari håller på med judo tillsammans med barnet med specialbehov. I och med idrottsintresset har även mamman i familjen lärt sig att förlita sig på att männen i familjen klarar sig sinsemellan. Uhtakari är nu även verksam som biträdande instruktör i en grupp för anpassad judo.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula påminde i sitt tal om pappans betydelse för barnet. Ministern sade sig vara nöjd med att flertalet unga män tagit ökat ansvar för sin hälsa och välfärd. Ministern anser dock att ännu mycket kan förbättras.

- Pappor ska också erbjudas goda möjligheter till att kombinera familje- och arbetsliv. Det är ytterst viktigt för hela familjens välbefinnande att pappan kan vara närvarande i barnets liv. Alla hinder för att ta ut föräldraledighet ska undanröjas särskilt inom manliga och mansdominerade branscher.

Årets Pappa-pris

Årets Pappa-priset delas ut till personer som genom eget exempel och egen verksamhet har ökat identifieringen av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Målet med priset är att stärka faderskapet, stödja möjligheter att kombinera arbete och familj, främja barnets bästa och jämställdheten mellan män och kvinnor. Årets Pappa-priset delades ut första gången år 2006.

Förberedelserna inför utdelningen av Årets Pappa-priset har skett under ledning av Väestöliitto.

Ytterligare information:

Jussi Hartikainen, tfn 040 588 5609, [email protected]
Pasi Uhtakari, tfn 050 388 7125, [email protected]
Tarja Heinilä-Hannikainen, direktör, SHM, tfn 0295 163226, [email protected]

Bildförfrågningar

[email protected]
tfn 0295 163555

Tillbaka till toppen