Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Årets pappor - sporrande fostrare som deltar aktivt i frivilligarbete

Social- och hälsovårdsministeriet 7.11.2017 15.00
Pressmeddelande 162

Priset Årets Pappa beviljades i år till tre pappor. Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila överlämnade priset till Antero Lindeberg, Janne Nordman och Miika Niemelä.

Årets tema är faderskapet i den normala vardagen och betydelsen av val i vardagen som hänför sig till det. I bedömningskriterierna för prisutdelningen lyfte man även fram pappornas deltagande i idrotts- och fritidsverksamhet och pappornas familjeledigheter.

För Antero Lindeberg från Lahtis är frivilligarbete i en idrottsförening och att hjälpa andra människor en del av vardagen och ett levnadssätt. Lindeberg har varit frivillig föreningsaktiv i Lahden Ahkera i över 40 år. Han har sporrat idrottsintresset hos både sina egna döttrar och även hundratals andra barn. Han har varit också varit med och stött fritidsverksamhet för placerade barn. Antero Lindeberg har varit en uppmuntrande och sporrande faders- och farfarsgestalt för alla de barn och unga som han har känt. Lindeberg har alltid någonting gott att säga till barnen och han väljer inte ut de som han hjälper.

Janne Nordman som bor i Villmanstrand är pappa i en styvfamilj. Han beaktar och sköter alla barnen i familjen jämlikt. Han stöder aktivt sina barns hobbyer inom såväl rinkbandy som fotboll. Janne Nordman gör också många utflykter i naturen med barnen. Under utflykterna lär han barnen olika slags vildmarksfärdigheter såsom att göra upp lägereld eller använda kniv. Nordman har även tagit ut alla familjeledigheter som är möjliga för en pappa efter födseln av styvfamiljens gemensamma barn. Nordman deltar aktivt i Nyfamiljerna i Finlands (Supli) verksamhet och han har tillsammans med sin partner lett flera kamratgrupper för styrfamiljer.

Miika Niemelä från Kervo har arbetat i över 15 år med barn och unga som är i behov av stöd. Han har varit ledare för ett eget Icehearts-lag i 12 år. Verksamhetsidén är att samma fostrare går som stöd sida vid sida med barnet och familjen tills barnet uppnått myndighetsålder. Niemelä var fostrare för 23 pojkar från förskola till uppbåd. Miika Niemelä har också en egen familj och han var hemmapappa för barnen i ett år. Niemelä har även varit professionell stödperson.

I sitt tal påminde social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila om pappans betydelse för barnet men även om faderskapets betydelse på ett bredare plan.
-De pappor som i år har permierats ger oss alla tilltro till att man kan klara också svåra saker. Pappor liksom mor- och farfädrar är en väldig tillgång.

Ministern berättade också att social- och hälsovårdsministeriet ska lyfta fram pappans roll i familjepolitiken och den samhälleliga debatten genom den nya kampanjen Pappatid. Kampanjen betonar betydelsen av pappans och barnets gemensamma tid och ökar medvetenheten om pappans möjligheter att ta ut familjeledighet.

Årets Pappa-pris

Årets Pappa-priset delas ut till personer som genom eget exempel och egen verksamhet har ökat identifieringen av faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Målet med priset är att stärka faderskapet, stödja möjligheter att kombinera arbete och familj, främja barnets bästa och jämställdheten mellan män och kvinnor. Årets Pappa-priset delades ut första gången år 2006.

Förberedelserna inför utdelningen av Årets Pappa-priset har skett under ledning av Väestöliitto.

Ytterligare information:
Antero Lindeberg, tfn 044 9788 290
Janne Nordman, tfn 044 9733 079
Miika Niemelä, tfn 0400 419 166
Hanna Onwen-Huma, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63233

Bildförfrågningar
[email protected]
tfn 0295 163555