Hoppa till innehåll
Media

Årets pappa-pristagare hjälper barn i vardagen och stöder andra pappor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 11.15
Pressmeddelande 163

Priset Årets pappa har tilldelats tre pappor i år. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko överräckte priset till Kais Zaya, Risto Tuominen och Topi Linjama.

När årets pristagare valdes fästes särskild uppmärksamhet vid aktiva pappor som i egenskap av män och pappor varit förebilder för sina egna och andras barn i olika sammanhang. Också pappaledigheten uppmärksammades. I kriterierna lyfte man också fram att papporna arbetat för delaktighet och gemenskap.

Kais Zaya från Åbo har främjat barns och ungdomars välmående genom att ordna klubbverksamhet och träna fotbollslag. I sin egen vardag deltar Zaya aktivt i skolans verksamhet på olika sätt och framhåller partnerskapet mellan hem och skola när det gäller att fostra barnen. Han har också uppmuntrat andra pappor att delta i samarbetet mellan hem och skola och i föräldraverksamheten. Zaya har bland annat varit styrelsemedlem i Finlands Föräldraförbund 2016–2017. Zaya är ursprungligen från Irak och är mycket aktiv bland irakierna i Finland. Han arbetar också med andra invandrargruppers integration.

Risto Tuominen bor i Lempäälä och har startat och lett pappagrupper för nyblivna pappor vid rådgivningarna i Tammerfors och Lempäälä under två årtionden. Tuominen har på ett konkret sätt hjälpt nyblivna pappor med föräldraskapet och med att växa in i papparollen, genom diskussion och närvaro. Idag är pappagrupperna en del av rådgivningsverksamheten i hela Finland. Tuominen har också varit en trygg vuxen och manlig förebild för många barn som saknat en pappa eller en man i sin egen vardag.

Topi Linjama från Joensuu har på ett konkret sätt bidragit till en ökad förståelse inom näringslivet för vikten av att stödja faderskap och familjeorientering på arbetsplatserna. Linjama har bland annat varit med om att grunda bloggcommunityn Lapselliset miehet och är en av redaktörerna till boken Isän kirja – kasvu vanhemmuuteen. Han har gjort en exceptionell insats för att framhålla faderskap på samhälleliga arenor. Linjama har också lett musiklekis och ordnat ljussabelkvällar och fotbollsverksamhet för pappor och barn.

I sitt tal under prisceremonin efterlyste familje- och omsorgsminister Annika Saarikko männens egen debatt om faderskap, om mäns föräldraskap och hur det är att vara en pappa på 2010-talet.

”Genom priset Årets pappa vill vi fästa uppmärksamhet vid pappans betydelse och roll som förälder. Vi vill påverka det allmänna sättet att tänka så att det blir mer faderskapspositivt och bättre stöder pappors deltagande i familjens och barnens vardag. Den offentliga debatten om familjen och föräldraskapet fokuserar ofta på kvinnor och moderskap. Jag hoppas att diskussionen om pappor ska få lika mycket utrymme som moderskapsdiskussionen”, konstaterade minister Saarikko, som också är minister för jämställdhetsfrågor.

Minister Saarikko anser att papporna förtjänar en flaggningsdag precis som mammorna.

”Jag utmanar inrikesministeriet att bereda ett beslut om att göra fars dag till en officiell flaggningsdag”, sade Saarikko.

Priset Årets pappa

Priset Årets pappa delas ut till personer som genom sitt exempel och sitt handlande har ökat insikten om faderskapets betydelse och därmed ökat dess uppskattning. Målet med priset är att stärka faderskapet, stödja möjligheter att kombinera arbete och familj, främja barnets bästa och jämställdheten mellan kvinnor och män. Det första Årets pappa-priset delades ut 2006.

Förberedelserna inför utdelningen av Årets pappa-priset har skett under ledning av Väestöliitto.

Ytterligare information:

Kais Zaya, tfn 0408221812, [email protected]
Risto Tuominen, tfn 0503833208, [email protected]
Topi Linjama, tfn 0451385789, [email protected]
Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63233

Bildförfrågningar
[email protected]
tfn 0295 163555

Tillbaka till toppen