Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2020 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 13.26
Pressmeddelande 138/2019

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2020.

Sjukvårdspremier

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,68 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2020. Sjukvårdspremien togs inte ut 2019. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,65 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,04 procentenheter högre än 2019.

Arbetsinkomstförsäkringens avgifter och premier

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 1,34 procent. Premien är 0,57 procentenheter högre än 2019.

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,18 procent av löne- och företagarinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten är minst 14 574 euro. Premien är 0,36 procentenheter mindre än 2019. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten underskrider 14 574 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent i likhet med 2019. 

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,15 procent av arbetsinkomsten 2020. Det betyder att den är 0,08 procentenheter lägre än 2019.

Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den förordning som nu utfärdats träder i kraft vid ingången av 2020 och gäller till utgången av 2020.

Ytterligare information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 201, [email protected]

Tillbaka till toppen