Hoppa till innehåll
Media

Sjukförsäkringsavgifterna för 2019 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2018 13.33
Pressmeddelande 173/2018

Statsrådet har fastställt procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna för 2019. I procentsatserna har man beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.

Sjukvårdspremier

De försäkrades sjukvårdspremie är 0,00 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen 2019. Sjukvårdspremien togs inte heller ut 2018. Statens finansieringsandel av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen ökar med det belopp som motsvarar sänkningen. Den premie som tas ut av beskattningsbara pensions- och förmånsinkomster är 1,61 procent. Den premie som tas ut av pensions- och förmånsinkomsterna är därmed 0,08 procentenheter högre än 2018.

Arbetsinkomstförsäkringens avgifter och premier

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,77 procent. Avgiften är 0,09 procentenheter lägre än 2018. 

Den dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare är 1,54 procent av lönen eller arbetsinkomsten, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 282 euro. Premien är 0,01 procentenheter högre än 2018. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten underskrider 14 282 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent. 

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är 0,23 procent av arbetsinkomsten 2019. Det betyder att den är 0,06 procentenheter högre än 2018.

Statsrådet fastställer procentsatserna för sjukförsäkringsavgifterna genom en förordning som utfärdas årligen. Den förordning som nu utfärdats träder i kraft vid ingången av 2019 och gäller till utgången av 2019.

Ytterligare information

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 02951 63242, [email protected]

Tillbaka till toppen