Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kan kommande generationer bli helt utan pension?

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2015 14.48
Nyhet

Pensionsreformen träder i kraft senast vid ingången av 2017. Direktör Heli Backman berättar varför pensionsreformen genomförs och vad den för med sig.

Textversion av intervjun

Varför genomförs en pensionsreform?

"Syftet med pensionsreformen är att förlänga finländarnas tid i arbetslivet. Och när tiden i arbetslivet förlängs behövs mindre pengar för pensionerna, eftersom tiden som pensionär förkortas. Det här har betydelse för samhällsekonomin och för finansieringen av pensionerna. Att tiden i arbetslivet blir längre gör också att pension tjänas in under en längre tid, vilket gör att nivån på pensionerna blir högre.”

Vem berörs av reformen?

"För det första gäller reformen inte dem som redan är pensionärer. Den gäller alla andra som nu är i arbetslivet, och pensionsåldern stiger för dem som är födda 1955 eller senare. Vår nuvarande pensionsålder är 63 år. Den höjs nu gradvis med tre månader åt gången med början från dem som är födda 1955. Pensionstillväxten ändras också för alla som är i arbetslivet. För alla åldrar kommer pensionstillväxten i fortsättningen att vara 1,5 procent av den inkomst som personen tjänar i sitt arbete, och denna intjänade pension bevaras i pensionssystemet och betalas ut när personen går i pension. Dessutom blir nivån på pensionerna högre därför att pensionsavgifternas belopp inte längre dras av från inkomsterna när pensionen beräknas.”

Har pensionsreformen andra positiva effekter?

"Pensionsreformen garanterar att nivån på finländarnas pensionsskydd stiger, samtidigt som den minskar vårt hållbarhetsunderskott. Effekten på hållbarhetsunderskottet har beräknats bli cirka en procent."

Vilka andra förändringar medför pensionsreformen?

"En helt ny pensionsform som införs är den partiella förtida ålderspensionen, som ersätter den gamla deltidspensionen. Men syftet med den partiella förtida ålderspensionen är att övergången till pension ska kunna ske smidigt, så att den som vill kan lyfta en del av sin pension redan lite tidigare – lite före åldern för ålderspension.”

Förlorar någon på reformen?

"Under beredningen har vi beräknat att pensionsnivåerna kommer att bli högre för alla åldersklasser. I synnerhet gäller detta de yngre åldersklasserna, t.ex. blir pensionsnivåerna för dem som är födda på 80-talet 9 procent högre."

Kan det gå så att kommande generationer blir helt utan pension?

"Nej, det kan inte hända. Syftet med den här pensionsreformen är uttryckligen att säkerställa att finansieringen för pensionerna räcker till, och dessutom är all intjänad pension skyddad genom grundlagen. Och något som är mycket viktigt i den här reformen är nu att rättvisan mellan generationerna och de ungas pensioner tryggas.”

Intervju: Krista Kukkanen
Video: Kimmo Vainikainen, Anne Koskela

Tillbaka till toppen