Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Voivatko tulevat sukupolvet jäädä kokonaan ilman eläkettä?

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.9.2015 14.48
Uutinen

Eläkeuudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta. Johtaja Heli Backman kertoo, miksi eläkeuudistus tehdään ja mitä se tuo tullessaan.

Tekstiversion haastattelusta

Miksi eläkeuudistus tehdään?

”Eläkeuudistuksen tarkoituksena on pidentää suomalaisten työuria. Ja kun työurat pitenevät niin eläkkeisiin tarvitaan aiempaa vähemmän rahaa: koska eläkkeellä ollaan lyhyemmän aikaa. Tällä on merkitystä kansantaloudelle ja tällä on merkitystä eläkkeiden rahoitukselle. Toisaalta pidemmät työurat mahdollistaa myös sen, että eläkettä karttuu pidemmältä ajalta, jolloin eläketasot nousevat.”

Keitä kaikkia tämä uudistus koskee?

”Ensinnäkin tämä uudistus ei koske jo eläkkeellä olevia, mutta kaikkia muita nyt työssä olevia, ja eläkeikä nousee vuonna 1955 syntyneistä lähtien. Meidän nykyinen eläkeikä on 63 vuotta ja eläkeikää nostetaan nyt kolmen kuukauden jaksoissa näistä -55 syntyneistä lähtien. Toisaalta eläkekarttuma muuttuu kaikilla työssäolevilla, eli kaikenikäisille karttuu jatkossa eläkettä 1,5 prosenttia siitä ansiosta, jonka työssä ollessasi ansaitset, ja tämä ansio säilytetään eläkejärjestelmässä ja maksetaan ulos sitten kun eläkkeelle jäät. Lisäksi eläkkeiden taso nousee sen vuoksi, että kun eläkettä lasketaan, ei siitä enää jatkossa vähennetä eläkemaksujen määrää.”

Mitä muuta hyötyä eläkeuudistuksesta on?

”Eläkeuudistus takaa sen, että suomalaisten eläketurvan taso nousee, ja toisaalta meidän kestävyysvaje vähenee. Tällä on laskettu olevan noin prosentin vaikutus kestävyysvajeeseen.”

Mitä muuta uutta eläkeuudistus tuo tullessaan?

”Aivan uutena muotona otetaan käyttöön osittainen varhennettu vanhuuseläke, joka korvaa vanhan osa-aikaeläkkeen. Mutta osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen tarkoitus on se, että eläkkeelle voi siirtyä joustavasti, eli halutessaan voi nostaa osan eläkkeestään jo hieman aiemmin - hieman ennen vanhuuseläkeikää.”

Onko uudistuksessa häviäjiä?

”Tässä valmistelussa me olemme laskeneet - näitä arvioita on tehty, että eläketasot nousevat kaikilla ikäluokilla. Erityisesti tämä koskee nuorempia ikäluokkia, esimerkiksi 80-luvulla syntyneiden eläketasot nousevat noin 9 prosenttia.”

Voiko käydä niin, että tulevat sukupolvet jäisivätkin kokonaan ilman eläkettä?

”Ei voi käydä niin. Tämän eläkeuudistuksen tarkoituksena on nimenomaan varmistaa eläkkeiden rahoituksen riittävyys, ja toisekseen kaikki karttunut eläke on perustuslailla suojattu. Ja hyvin keskeistä tässä uudistuksessa on nyt se, että turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja nuorten eläkkeet.”


Haastattelu: Krista Kukkanen
Video: Kimmo Vainikainen, Anne Koskela