Hoppa till innehåll
Media

Vissa av undantagen i utkomstskyddet för arbetslösa förlängs till utgången av 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.52 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 14.01
Pressmeddelande 354/2021

Giltighetstiden för vissa av de undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till utgången av november 2021 förlängs till utgången av 2022. 

Syftet med lagändringarna är att förenkla verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför.

Den särskilda jämkningsperioden och den beräknade lön som hänger samman med den ska inte tillämpas före år 2023. Arbetslöshetsförmånen kan på basis av ansökan fortfarande temporärt betalas ut i förskott för högst sex månader.

Giltighetstiderna förlängs inte för de undantagsbestämmelser som gäller höjningen av det skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa samt rörlighetsunderstödet och jämkningen av företagsinkomster. 

Ytterligare information:

Joni Rehunen, specialsakkunnig, tfn 029516 3435, [email protected]

Tillbaka till toppen