Hoppa till innehåll
Media

Vi har inte råd med likgiltighet – fortsatt smittspridning måste snabbt fås under kontroll

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2021 12.15 | Publicerad på svenska 5.7.2021 kl. 13.17
Pressmeddelande 192/2021
kampen mot coronaviruset som helhet

Att det finländska herrlandslaget i fotboll för första gången någonsin deltog i en stortävling fick många finländare att köpa biljetter till de matcher som Finland spelade i Ryssland och Danmark. Det är förståe-ligt att många väntade ivrigt på att få åka till tävlingarna.

Före EM-resorna informerade myndigheterna tydligt om att man på grund av coronasituationen fortfa-rande bör undvika att resa utomlands och att det vore bäst att följa med EM-tävlingarna här hemma. Många anhängare lyssnade på myndigheternas varningar och beslutade för hälsosäkerhetens skull att ställa in sin resa, trots besvikelsen på grund av att den förväntade EM-resan inte blev av.

För flera tusentals Huuhkajat-fans var det ändå så viktigt att i denna historiska situation heja på landsla-get att de åkte i väg, medvetna om hälsoriskerna. Tävlingsarrangören UEFA och värdländerna hade med-delat att man tar hälsoskyddet och undvikandet av coronasmitta på allvar: ett villkor för deltagande i matcherna var bl.a. att man visade upp ett färskt negativt coronatest. Tyvärr uppstod det brister i hälso-säkerheten i synnerhet i Ryssland, trots att både fotbollsfansen och myndigheterna i olika länder – också Finland – litade på att de skulle realiseras.

De som åkte till tävlingen fick klara instruktioner om hur man reser tryggt. I allmänhet gick myndigheter-nas budskap om hälsosäkert resande väl fram: också över nio av tio fotbollsfans som reste till Ryssland följde anvisningarna punktligt och undvek smitta. 

Men flera hundra smittor kom trots det över gränsen. Det räckte inte med att resenärerna fick noggranna instruktioner och att testningen vid gränsen planerades omsorgsfullt. Trots flera myndighetsförsök gick det inte att samordna tidtabellen för trafiken med trafikföretagen. Av de uppskattningsvis 4 500 återvän-dande fotbollsfansen anlände över 3 000 under några timmars tid den 22 juni till samma gränsöver-gångsställe i Vaalimaa, trots att man vid flera andra gränsövergångsställen hade förberett sig på återvän-dande resenärer. Till följd av den trafikstockning som uppstod i Vaalimaa bestämde sig nästan 800 täv-lingsresenärer för att fortsätta från gränsen till sin hemkommun utan testningsmöjlighet. 

De som anlände till landet hade instruerats att gå och testa sig om tre dygn. Det hade också poängterats för dem att alla sociala kontakter måste undvikas fram till dess att de fått ett negativt testresultat. 

Allt för många har låtit bli att följa dessa anvisningar. I värsta fall har den förringande inställningen till den frivilliga karantänen och testningen efter den lett till fortsatt smittspridning i personernas närmaste krets och i andra sociala kontakter. Den här typen av likgiltighet har samhället helt enkelt inte råd med. 

Smittorna från tävlingsresan öster om gränsen har nu kartlagts. De personer som behövs har försatts i karantän. Brott mot karantänsbestämmelserna leder till bötesstraff eller till och med fängelsestraff. 

Alla smittkedjor måste brytas omedelbart. Varje människa har en skyldighet att värna om såväl sin egen som sina medmänniskors hälsa.

Tillbaka till toppen