Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Veli-Mikko Niemi blir ny avdelningschef för avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet
2.7.2020 13.30 | Publicerad på svenska 2.7.2020 kl. 13.38
Pressmeddelande 171/2020
Veli-Mikko Niemi

Torsdagen den 2 juli utnämnde statsrådet Veli-Mikko Niemi till avdelningschef för avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Niemi tillträder befattningen den 1 september 2020. Utnämningen är för viss tid och gäller till och med den 31 augusti 2025.

Niemi var avdelningschef för avdelningen för främjande av välfärd och hälsa vid social- och hälsovårdsministeriet 2014–2017. Därefter har han arbetat som överdirektör och chef för enheten för internationella ärenden. Före det var Niemi livsmedelssäkerhetsdirektör 2007–2014 och biträdande avdelningschef 2002–2007 vid jord- och skogsbruksministeriet. Dessförinnan arbetade han med sakkunniguppgifter vid social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska kommissionen. Niemi är veterinärmedicine licentiat.

SHM:s avdelning för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga ansvarar för ärenden som gäller social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer, funktionshinderservice och tjänster för äldre, social och medicinsk rehabilitering samt främjande av social välfärd, funktionsförmåga och hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Dessutom ansvarar avdelningen för samordningen av statsunderstödsverksamheten vid ministeriet samt för understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd.

Avdelningen inrättades den 1 juni 2020 när ministeriets tidigare avdelning för välfärd och tjänster delades upp i tre avdelningar.

Tjänsten söktes av 19 personer.

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, tfn 0295 163 521
 

Tillbaka till toppen