Hoppa till innehåll
Media

Rederierna får tillfälligt spelrum när det gäller arbetspensionsförsäkringsavgifterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2020 17.12 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 9.49
Pressmeddelande 86/2020

Sjömanspensionskassan kan på rederiets begäran skjuta upp förfallodagen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner med högst tre månader.

Lagen tillämpas på de pensionsförsäkringsavgifter som förfaller till betalning under perioden 10.4.2020–31.7.2020. Syftet är att underlätta den ekonomiskt svåra situation som coronavirusepidemin orsakat rederierna. Republikens president stadfäste lagen den 7 april 2020.

För att underlätta det ekonomiska läget för arbetsgivarna och företagarna i de andra branscherna har man gett arbetspensionsbolagen möjlighet att förlänga tiden för betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgifterna med tre månader.

Ytterligare information:

Hanna Tossavainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 005

Tillbaka till toppen