Hoppa till innehåll
Media

Vårdarvoden för stödet för närståendevård år 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 15.44
Nyhet

Minimibeloppet av vårdarvodet för stödet för närståendevård stiger till 439,70 euro i månaden den 1 januari 2023. Vårdarvodet för en tung behandlingsfas stiger till minst 879,40 euro i månaden.  Ansvaret för att ordna stöd för närståendevård överförs samtidigt från kommunerna till välfärdsområdena.  

Förutom de vårdarvoden som betalas till minimibelopp höjs också de övriga vårdarvodena för närståendevård som baserar sig på gällande avtal och arvodena för vård som ordnas under närståendevårdares ledigheter. Arvodena höjs med cirka 3,8 procent. 

De vårdarvoden som betalas till närståendevårdare justeras varje kalenderår med en lönekoefficient. Den lönekoefficient som fastställts för 2022 är 1,501 och den som fastställts för 2023 är 1,558.

Ansvaret för att ordna stöd för närståendevård överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023 i samband med social- och hälsovårdsreformen. Välfärdsområdet ska harmonisera grunderna för beviljandet av stödet med klasserna för arvodena. Vårdarvodenas minimibelopp är dock desamma i hela landet.

Mer information:

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405 (till 16.12.)
Kaarina Tuokko, sakkunnig, tfn 0295 163 340 (från 19.12)
Juridiska frågor om förenhetligandet av de vårdarvoden och ersättningar som betalas i välfärdsområdet: Erkki Papunen, regeringsråd, tfn 0295 163 298
E-postadresserna har formen [email protected]

Tillbaka till toppen