Hoppa till innehåll
Media

Ansvaret för ordnandet av hälso- och sjukvården för fångar överförs till Institutet för hälsa och välfärd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.32
Pressmeddelande 228/2015

Ordnandet av hälso- och sjukvården för fångar överförs från Brottspåföljdsmyndigheten till Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, som inrättas under Institutet för hälsa och välfärd. Genom ändringarna stärks ställningen för hälso- och sjukvården för fångar som en del av det övriga hälso- och sjukvårdssystemet.

De nuvarande tjänsterna vid Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet och dess personal överförs till Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Samtidigt överförs tillsynen över hälso- och sjukvården för fångar till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Dessa ämbetsverk ska övervaka hälso- och sjukvården för fångar enligt samma principer som den kommunala hälso- och sjukvården övervakas.

Statsrådet föreslog att lagen ska stadfästas och republikens president stadfäste lagen den 30 december. Statsrådet utfärdade dessutom en förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar den 30 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

regeringsråd Anne Koskela, tfn 0295 163 384, [email protected]

Tillbaka till toppen