Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp som ska reformera äldreomsorgen har tillsatts

Social- och hälsovårdsministeriet
10.4.2019 16.55
Pressmeddelande 56/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en reform av helheten av tjänster för äldre. Med detta avses bl.a. att äldreomsorgslagen och den kvalitetsrekommendation som gäller tjänster för äldre ska revideras. Arbetsgruppen ska dessutom leda utarbetandet av ålderspolitiska riktlinjer för beredskapen för en åldrande befolkning.

En totalreform behövs för att man på jämlika grunder och ett ekonomiskt hållbart sätt ska kunna säkerställa den högklassiga vård och omsorg som äldre behöver. I vår har tillsynsmyndigheter, personal och klienter inom äldreomsorgen och närstående till klienterna allt mer pekat på oroväckande omständigheter i äldreomsorgen. I den offentliga debatten har i synnerhet olägenheter inom serviceboende med heldygnsomsorg lyfts fram.

Arbetsgruppens arbete delas in i flera sektioner, där bl.a. områden som personal, tillsyn, konsekvensbedömning, informationshantering och kvalitetsrekommendationen behandlas. Dessutom hörs ett stort antal experter och intressentgrupper.

Arbetsgruppen ska presentera förslag till lagändringar om äldreomsorgen före utgången av 2019.

Ytterligare information

direktör Taru Koivisto, tfn 0295 163 323

konsultativ tjänsteman Satu Karppanen, tfn 0295 163 549

Läs mer i tidigare pressmeddelanden

Tillbaka till toppen